kategorija A, A1, A2
Z opravljenim vozniškim izpitom za kategorijo A1 (in veljavnim vozniškim dovoljenjem) boste lahko vozili motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Z vozniškim dovoljenjem za vožnjo vozil te kategorije boste tako lahko vozili tudi vozila kategorije AM in G.

Veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo A1 vam bo omogočalo voziti motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Z vozniškim dovoljenjem za vožnjo vozil te kategorije boste tako lahko vozili tudi vozila kategorije AM in G.

Z vozniškim dovoljenjem kategorije A2 boste lahko vozili motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW. Pri teh vozilih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne sme presegati 0,2 kW/kg in ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo. Po opravljenem vozniškem izpitom kategorije A2 boste lahko vozili tudi vozila kategorij AM, A1 in G.

V čisto kategorijo A uvrščamo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Opravljeni vozniški izpit za kategorijo A, in prejeto vozniško dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije, vam bo dovoljevalo tudi vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G. Pripravili smo vam okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita za kategorije A, A1 in A2.

Zakonodaja predpisuje starostne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko opravljate vozniški izpit za motorno kolo.

 • 1) kategorija A1- 16 let, do 125 ccm in do 11 KW
 • 2) kategorija A2 -18 let do 35 KW
 • 3) kategorija A – 24 let ali minimalno 20 let, če imate najmanj dve leti kategorijo A2
 • Z usposabljanjem lahko pričnete 6 mesecev pred predpisano starostjo

Preverite, katera šola vožnje bi bila prava za vas. Vsekakor vam svetujemo, da izberete priporočeno šolo vožnje. Na ta način vam bo omogočen dostop do vseh informacij, ki jih potrebujete, ko boste opravljali vozniški izpit za motor.

Vpišite se torej v ustrezno šolo vožnje, opravite tečaj cpp. Na medicini dela, prometa in športa opravite tudi zdravstveni pregled za kategorijo A. Potem pojdite na izpitni center in se prijavite na teoretični del vozniškega izpita (za reševanje republiških testov cpp kategorija A). Pri učenju pravil cestnega prometa vam je na voljo različno gradivo, predvsem naše eknjige CPP in Prva pomoč ter testi cpp. Po uspešno rešenih (republiških) testih cestno prometnih predpisov in v celoti opravljenem programu vožnje se prijavite na vozniški izpit (glavno vožnjo).

Dokumenti, ki jih je morate pri priglasitvi na teoretični del vozniškega izpita za kategorijo A,A1 ali A2 imeti s seboj:

 • 1) evidenčni karton vožnje,
 • 2) ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • 3) potrdilo o uspešno opravljeni prvi pomoči ter
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),

Ob prijavi na praktični del vozniškega izpita za kategorijo A,A1 ali A2 morate izpolnjevati sledeče pogoje:

 • 1) opravljen teoretični del izpita,
 • 2) evidenčni karton vožnje,
 • 3) zdravniško spričevalo ter,
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)

V nadaljevanju si preberite strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da opravite izpit za motorno kolo v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku izpit za motor. Lahko pa uporabite tudi Podporo na Forumu o vozniškem izpitu .