kategorija CE

Kategorija CE je kategorija vozniškega dovoljenja, ki omogoča vožnjo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Ko boste opravili vozniški izpit za kategorijo CE ter tako pridobili ustrezno vozniško dovoljenje, boste lahko vozili skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Voznško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije CE vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Za opravljanje vozniškega izpita za kategorijo CE morate izpolnjevati zakonsko predpisano starost.

 • 1) kategorija CE – 21 let (razen tistih, ki v tem trenutku opravljajo ali pa imajo opravljen program temeljne poklicne kvalifikacij
 • 2) kategorija CE – najmanj 18 let, če imate spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
 • 3) kategorija CE – najmanj 18 let, če ste zaposleni v slovenski vojski in na cesti vozite vojaško vozilo ter imate v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil
 • Z usposabljanjem lahko pričnete 6 mesecev pred predpisano starostjo

Preverite, katera šola vožnje bi bila prava za vas. Vsekakor vam svetujemo, da izberete priporočeno šolo vožnje. Na ta način vam bo omogočen dostop do vseh informacij, ki jih potrebujete, ko boste opravljali vozniški izpit za tovorno vozilo s priklopnikom.

Ko ste torej dovolj stari,se vpišite v avtošolo in opravite predavanje cpp. Na medicini dela, prometa in športa oz. pri vašem lečečem zdravniku opravite tudi zdravstveni pregled za kategorijo CE ali C1E. Potem pojdite na izpitni center in se prijavite na teoretični del vozniškega izpita (republiške teste cpp – kategorija CE). Pri učenju CPP so vam lahko v pomoč naše ter testi cpp. Po uspešno rešenih (republiških) testih cestno prometnih predpisov in v celoti opravljenem programu vožnje se prijavite na vozniški izpit (glavno vožnjo).

Na spletu obstaja aplikacija s pomočjo katere si lahko ogledate razpisane proste termine za teoretični in praktični del vozniškega izpita.

Kategorija CE ter dokumenti in pogoji, ki jih morate izpolnjevati ob priglasitvi na vozniški izpit

Dokumenti, ki jih je morate pri priglasitvi na teoretični del vozniškega izpita za kategorijo CE in imeti s seboj:
 • 1) evidenčni karton vožnje,
 • 2) zdravniško spričevalo,
 • 3) veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero spada vlečno vozilo oziroma uspešno opravljen vozniški izpit za to kategorijo vozil
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
Ob prijavi na praktični del vozniškega izpita za kategorijo CE morate izpolnjevati sledeče pogoje:

 • 1) opravljen teoretični del izpita,
 • 2) evidenčni karton vožnje,
 • 3) zdravniško spričevalo,
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)

V nadaljevanju si preberite strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Vkolikor se vam bo porajalo kakršnokoli vprašanje ali dilema, lahko uporabite Podporo na Forumu o vozniškem izpitu .

Želimo vam, da opravite izpit za kategorijo CE v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku izpit za tovornjak. Pripravili smo vam tudi okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita za kategorijo CE ter video posnetke za vozniški izpit kategorija CE, C1E.

Vse za vozniški izpit na enem mestu