Vozniško dovoljenje

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje2021-01-26T12:21:29+01:00
Vozniško dovoljenje

Če imate vozniško dovoljenje v papirnati obliki, ga morate spremeniti v vozniško dovoljenje v obliki plastični kartice do 19. januarja 2023!

Upravna enota izda vozniško dovoljenje na podlagi vloge za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja osebi, ki ima v RS stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev. Vlogo za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja se podpiše pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu. Novo vozniško dovoljenje lahko na podlagi vloge pridobite tudi, če je vaše zdajšnje vozniško dovoljenje poškodovano ali obrabljeno . Vlogo za izdajo novega vozniškega dovoljenja lahko vloži upravičenec pri katerikoli upravni enoti.

Oseba, ki želi, da se ji izda vozniško dovoljenje, mora vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja priložiti:

 • veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o voznikih določa drugače;
 • spričevalo o temeljnih kvalifikacijah v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz drugega, četrtega, petega ali šestega odstavka 55. člena zakona;
 • dokazilo o zaposlitvi v slovenski vojski v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz tretjega ali sedmega odstavka 55. člena Zakona o voznikih;
 • potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma o udeležbi na rehabilitacijskem programu – pri ponovni pridobitvi vozniškega dovoljenja
 • potrdilo o opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki – za kategorijo F;
 • spričevalo o temeljnih kvalifikacijah – za vpis ustrezne kode (koda 95);
 • dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja).

Upravna enota bo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pridobila vaše potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za izdajo vozniškega dovoljenja.

O poteku veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko dobite obvestilo preko e-opomnika. Ko ugotovite, da bo veljavnost vašega vozniškega dovoljenja potekla pojdite na katerokoli upravno enoto in uredite vse za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Izdaja vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje se na podlagi Zakona o voznikih izda osebi, ki:

 • je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom;
 • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil, je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo za vozniške izpite;
 • ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
 • se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije;
 • ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja;
 • je zahtevi priložila ustrezno fotografijo.

Kategorije vozniškega dovoljenja in predpisana starost za vožnjo motornih vozil

Kategorija vozniškega dovoljenja Starost osebe v letih
Kategorija AM 15
Kategorija A1 16
Kategorija A2 18
Kategorija A, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2 20
Motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW 21
Kategorija B 18
Kategorija BE 18
Kategorija C1 18
Kategorija C1E 18
Kategorija C 21
Kategorija CE 21
Kategorija D1 21
Kategorija D1E 21
Kategorija D 24
Kategorija DE 24
Kategorija F, za vozila katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h 16
Kategorija F, za vozila katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h 18
Kategorija G – motokultivatorji 15
Kategorija G – delovni stroji 18

Fotografija, ki se zahteva ob vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja

Nepravilno izdelana fotografija za izdajo vozniškega dovoljenja

Nepravilno izdelano fotografijo priloženo vlogi   za izdajo vozniškega dovoljenja upravna enota vrne

Pravilnik o vozniških dovoljenjih določa da morate k vlogi za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja  priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.

Priložena fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana, oseba pa mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.

Fotografija mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo in mora izpolnjevati s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih določene zahteve.

Pripadnice ali pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.

Fotografije v digitalni obliki se eno leto hranijo v elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente in se lahko na vlogo osebe uporabijo tudi za izdajo njene druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.

Če  predložite referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.

Če vaša fotografija ne ustreza pogojem, jo upravna enota vrne osebi in ji določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.

Novicam s področja vozniških dovoljenj lahko sledite na našem blogu z naslovom vozniška dovoljenja.

Če se odpravljate v tujino si priskrbite mednarodno vozniško dovoljenje. Do mednarodnega vozniškega dovoljenja pa niste upravičeni, če vam je izrečen varnostni ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali odvzem vozniškega dovoljenja.

Pogosto zastavljena vprašanja na temo Vozniško dovoljenje

Ali lahko na štirikolesniku peljemo kot potnika tudi otroka ?2021-01-02T12:11:18+01:00

To področje pokriva Zakon o pravilih cestnega prometa (člen 95, 3. odstavek), ki pravi “Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša od 12 let. Enako velja za potnika na mopedu, trikolesu, lahkem štirikolesu in štirikolesu.

Vse za vozniški izpit na enem mestu
Ali lahko z vozniškim dovoljenjem kategorije C vozim tudi motorno kolo ?2021-01-02T12:10:38+01:00

Zakon o voznikih v 56. členu (kategorije vozil) navaja sledeče: “V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G. Iz tega lahko razberemo, da lahko vozite motorno kolo kategorije A le do 50 km/h oz.  tudi moped (kolo z motorjem).

Vse za vozniški izpit na enem mestu
Kaj moram predložiti ob podaljšanju vozniškega dovoljenja?2021-01-02T12:09:27+01:00

Podaljšanje vozniškega dovoljenja ureja Pravilnik o vozniških dovoljenjih. Več o tem izveste na strani podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vse za vozniški izpit na enem mestu
Kako zamenjati hrvaško vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje ?2021-01-02T12:08:42+01:00

S 5. 2. 2011 je so začele veljati spremembe Pravilnika o vozniških dovoljenjih, na podlagi katerih imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Hrvaški, ki želi le-tega zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, ni potrebno več prilagati potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.

K vlogi za zamenjavo hrvaškega vozniškega dovoljenja pa je kljub temu še vedno potrebno predložiti veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere se zahteva zamenjava vozniškega dovoljenja.

Vse za vozniški izpit na enem mestu