Koda 96

Koda 96

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smete voziti motorna vozila te kategorije tudi kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če se usposobite v skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o voznikih in opravite praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter imate v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo, to je s kodo 96, označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

  • 1) Z usposabljanjem za kodo 96 lahko pričnete pri 18 letih
  • 2) Opraviti morate skrajšani program praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje in sicer v trajanju najmanj 9 ur.

Vsa vprašanja vezana na vozniški izpit za kodo 96 nam lahko zastavite na Forumu o vozniškem izpitu v temi Kategorija B – koda 96.

Zahteve praktičnega dela vozniškega izpita za kategorijo B – koda 96

Kandidat, ki opravlja praktični del izpita za vožnjo skupine vozil kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg mora poleg stvari, ki se zahtevajo na vozniškem izpitu kategorije B, znati pokazati še naslednje:

  • preveriti mora ali je tovor na priklopnem vozilu pravilno natovorjen in zavarovan, ali so stranice oziroma tovorna vrata na priklopnem vozilu zaprta in preveriti mora stanje nadgradnje (ponjave);
  • preveriti mora mehanizem sklopke za priklop na priklopnem vozilu, vlečno napravo na vlečnem vozilu, električne spojne elemente, delovanje svetlobnih naprav na priklopnem vozilu in delovanje zavor na priklopnem vozilu.
Na preizkusu spretnosti se ugotavlja kandidatova sposobnost izvedbe posebnih elementov, s katerimi dokaže, da obvlada tehniko vožnje z vozilom, ki spada v kategorijo B (koda 96).

Pogosto zastavljena vprašanja o vozniškem izpitu za kategorijo B – koda 96

Ob pristopu na praktični del vozniškega izpita za kategorijo B – koda 96 potrebujete evidenčni karton vožnje ter veljavno vozniško dovoljenje kategorije B. Zdravniškega spričevala medicine, dela, prometa in športa ne potrebujete.
Vse za vozniški izpit na enem mestu