Tečaj CPP - predavanje CPP

Tečaj CPP – predavanje CPP

Predavanje CPP oz. tečaj CPP vam kot kandidatu za voznika v šoli vožnje da potrebno splošno in dodatno znanje za vožnjo motornega vozila posamezne kategorije.

Tečaj CPP, njegove posamezne učne teme, določi predavatelj cestno prometnih predpisov v pripravi učne ure. Čas za izvedbo učnih tem po teoretičnem delu programa usposabljanja je najmanj ena učna ura na tematski sklop.

Predavanje CPP v šoli vožnje tako zajema učne teme splošnega dela in pripadajočega dodatnega dela glede na kategorijo motornih vozil, za katero se kot kandidat za voznika usposabljate.

Učne teme splošnega in dodatnega dela lahko seveda predavatelji CPP smiselno združijo in posamezno izvedbo vpišejo v dnevnik dela. Tečaj CPP šola vožnje organizira tako, da npr. tečaj CPP za kategorijo B traja 6 dni in sicer 4 dni oziroma 16 pedagoških ur v obliki splošnega dela in 2 dni oziroma 8 pedagoških ur v obliki dodatnega dela. V predavanje CPP lahko šola vožnje vključi tudi online teste CPP. Po zaključku teoretičnega dela usposabljanja imate tako kot kandidat za voznika potrebno znanje za vožnjo motornega vozila.

Število ur potrebnih za usposabljanje teoretičnega dela za ostale kategorije je navedeno spodaj.

On-line tečaj CPP oz. online predavanje Cestno Prometnih Predpisov

Obnovite svoje znanje, ki ste ga dobili na predavanju CPP oziroma nadoknadite zamujeno. Pripravili smo vam sledeča predavanja: pot do vozniškega izpita, prometni znaki, njihove postavitve in razlikovanja, križišča, različne prometne situacije,alkohol,hitrost in vpliv alkohola na vožnjo, omejitve hitrosti, znaki policista,… V primeru nejasnosti se obrnite na našo Pro-Podporo na  Forumu o vozniškem izpitu. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kupite Dostop
Na prezrite! Dostop do celotnega online predavanja cpp je na voljo le registriranimi uporabnikom, ki so kupili polni dostop
Kupite Dostop

Dolžina trajanja tečaja CPP oz. predavanja CPP v šoli vožnje glede na vrsto kategorije za vozniški izpit

Splošni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje traja najmanj 16 pedagoških ur in se izvede pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje. Za kandidate za voznika, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja, če se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja kot je navedeno v tabeli spodaj:

Kategorija vozniškega dovoljenja Splošni del Dodatni del
Kategorija AM 16 ur 4 ure
Kategorije A1, A2 in A 16 ur 8 ur
Kategorije B1 in B 16 ur 8 ur
Kategorija BE 16 ur 4 ure
Categorije C1 in C 16 ur 8 ur
 Kategorije D1 in D 16 ur 8 ure
Kategorije C1E, CE, D1E in DE 16 ur 4 ure
 Kategorija F 16 ur 14 ur
Kategorija G 16 ur 4 ure
Spremembam prometne zakonodaje o cestno prometnih predpisih ter novostih online predavanja cpp lahko sledite tudi na našem blogu v rubriki Pravila cestnega prometa.

 

Vse za vozniški izpit na enem mestu