kategorija D

V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega osem metrov in cestni turistični vlak. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B in G.

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.Z vozniškim dovoljenjem za vožnjo vozil te kategorije lahko vozite tudi vozila kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.

Za opravljanje vozniškega izpita za kategorijo D oziroma D1 morate izpolnjevati zakonsko predpisano starost.

 • 1) D – 24 let
 • 2) D – najmanj 21 let, če imate spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
 • 3) D – najmanj 21 let, če ste zaposleni v slovenski vojski in na cesti vozite vojaško vozilo ter imate v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.
 • 4) D1 – 21 let
 • Z usposabljanjem lahko pričnete 6 mesecev pred predpisano starostjo

Preverite, katera šola vožnje bi bila prava za vas. Če izberete šolo vožnje članico portala, Vam bo omogočen dostop do vseh informacij, ki jih potrebujete, ko boste opravljali vozniški izpit za avtobus..

Ko ste torej dovolj stari se vpišite v šolo vožnje ter opravite tečaj cpp. Na medicini dela, prometa in športa opravite tudi zdravstveni pregled za kategorijo D ali D1. Potem pojdite na upravno enoto in se prijavite na teoretični del vozniškega izpita (republiške teste cpp – kategorija D). Pri učenju CPP vam je na voljo naše gradivo, predvsem eKnjige CPP in Prva pomoč ter testi cpp.

Ko boste na izpitnem centru uspešno rešili republiške teste cpp za kategorijo D in v celoti opravili program vožnje se na upravni enoti prijavite na praktični del vozniškega izpita (glavno – izpitno vožnjo).
Na spletu obstaja aplikacija s pomočjo katere si lahko ogledate razpisane proste termine za teoretični in praktični del vozniškega izpita.

Kategorija D ter dokumenti in pogoji, ki jih morate izpolnjevati ob priglasitvi na vozniški izpit

Dokumenti, ki jih je morate pri priglasitvi na teoretični del vozniškega izpita za kategorijo D in D1 imeti s seboj:

 • 1) evidenčni karton vožnje,
 • 2) zdravniško spričevalo,
 • 3) veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma uspešno opravjen vozniški izpit za to kategorijo vozil
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),

Ob prijavi na praktični del vozniškega izpita za kategorijo D ali D1 morate izpolnjevati sledeče pogoje:

 • 1) opravljen teoretični del izpita,
 • 2) evidenčni karton vožnje,
 • 3) zdravniško spričevalo ter,
 • 4) veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)

V nadaljevanju si preberite strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Pripravili smo vam tudi okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita za kategorije D1 in D.

Želimo vam, da opravite izpit za kategorijo D oz. D1 v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu, lahko pa si ogledate tudi poučne video posnetke za vozniški izpit za avtobus – kategorija D.

Pogosto zastavljena vprašanja o vozniškem izpitu kategorije D1 in D

Zakon o voznikih v 66. členu (7 odstavek) navaja sledeče: Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C ali D1.
Vse za vozniški izpit na enem mestu