Zdravniški pregled za vozniški izpitNa zdravniškem pregledu za vozniški izpit se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila tako telesno kot tudi duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Zdravniški pregled bodočega voznika, to je kandidata za voznika oziroma voznika motornega vozila, morajo opraviti kandidati za voznike motornih vozil pred začetkom praktičnega dela usposabljanja. Po opravljenem zdravstvniškem  pregledu vam izvajalec zdravstvene dejavnosti izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, katerega veljavnost je tri let (razen če seveda zdravnik ne odloči drugače).

Zdravniške preglede bodočih voznikov izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa. Njihov seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Zdravniški pregled kandidatov za voznike in voznikov se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pred izdajo zdravniškega spričevala, glede na rezultate pregleda in pregleda zdravstvene dokumentacije, napoti kandidata za voznika in voznika motornega vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu ali psihologu.

Zdravniške preglede za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike v primeru, da so ob prejšnjem pregledu imeli zdravstvene omejitve, zaradi katerih jim je bilo izdano dovoljenje z omejeno veljavnostjo, izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.

Stroški zdravniškega pregleda za vozniški izpit

Stroške zdravniškega oziroma zdravstvenega pregleda, kontrolnega zdravstvenega pregleda in zdravstvenega pregleda s svetovanjem plača kandidat za voznika oziroma imetnik vozniškega dovoljenja.

V nekaterij primerih stroške zdravniškega pregleda npr. stroške kontrolnega zdravniškega pregleda imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja invalida, ki vozi izključno svojim zmožnostim prilagojeno motorno vozilo, krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

In kakšna je cena zdravniškega pregleda za vozniški izpit ? Ta je različna od izvajalca do izvajalca. Cena za to vrsto storitve lahko namreč posamezni javni zavod določa samostojno, in je omejena navzdol.Okvirni cenik navajamo na strani okvirni stroški na poti do vozniškega izpita.

Zdravniški pregled s svetovanjem in kontrolni zdravniški pregledi

Zdravniškega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži voznik enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Zdravniški s svetovanjem opravlja izbrani osebni zdravnik, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu s svetovanjem pa velja 3 mesece.

Kontrolni zdravniški pregled za vozniški izpit lahko opravite pri enem izmed pooblaščenih izvajalcev, ki so izvajalci zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela prometa in športa. Zdravnik napoti na kontrolni zdravstveni pregled imetnika  veljavnega vozniškega dovoljenja če:

  • mu je bila v zadnjih treh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za prekršek ali kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče;
  • se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara ali hiba, katere simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu.

Pri pregledu za voznika kategorij G,F, AM, A1,A2, A, B, B1, BE,C1, C1E, C, CE,D1,D1E, D, DE potrebujete:

  • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vozniško dovoljenje – če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja;
  • zdravstveno kartico;
  • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane;
  • zdravstveni karton (naročite ga pri vašem izbranem zdravniku);
  • če ste samoplačnik stroške pregleda običajno lahko plačate v gotovini ali z bančnimi karticami, sicer pregled plača podjetje s fakturo.

Več o zdravniških pregledih za vozniški izpit si lahko preberete v Zakonu o voznikih.


Vse za vozniški izpit na enem mestu