SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA VOZNISKI-IZPIT.COM

 

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala Vozniski-izpit.com. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

 

Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala Vozniski-izpit.com

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala Vozniski-izpit.com se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala Vozniski-izpit.com.

 

Ponudnik spletnih strani portala Vozniski-izpit.com si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal Vozniski-izpit.com neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal Vozniski-izpit.com, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

 

2. DEFINICIJE POJMOV

 

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala Vozniski-izpit.com je Sensei d.o.o., Betajnova 59, 1360 Vrhnika, mobilni telefon: 070 485 189 (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala Vozniski-izpit.com in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

 

Član portala Vozniski-izpit.com je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje Vozniski-izpit.com. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala Vozniski-izpit.com ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala Vozniski-izpit.com.

 

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

 

AVTORSKE PRAVICE

 

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu Vozniski-izpit.com dovoljuje podjetju Sensei d.o.o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja podjetju Sensei d.o.o. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu Vozniski-izpit.com vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Sensei d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Sensei d.o.o. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

 

3. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA VOZNISKI-IZPIT.COM

 

Vozniski-izpit.com je spletna stran v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem vsak dan ponuja široko in pregledno paleto aktualnih, ažurnih in ekskluzivnih informacij, številne domače in tuje novice s področja vozniškega izpita. Svojim uporabnikom zagotavlja tehnološko dovršene storitve, visoko interaktivnost in kakovostne videovsebine. Registrirani uporabniki portala Vozniski-izpit.com lahko komentirajo članke, sodelujejo na forumih,konferencah in klepetih.

 

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA VOZNISKI-IZPIT.COM

 

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala Vozniski-izpit.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala Vozniski-izpit.com. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

 

5. NAČIN DOSTOPA

 

Uporaba in dostop do spletnih strani portala Vozniski-izpit.com sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala Vozniski-izpit.com na posamezno geslo.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com. uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na info@vozniski -izpit.com prekine članstvo v omrežje Vozniski-izpit.com.

 

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

 

Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na Vozniski-izpit.com ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežje Vozniski-izpit.com je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene.

 

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

 

DRUGA PRAVILA UPORABE

 

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu Vozniski-izpit.com.

 

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

 

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

 

8. MODERIRANJE FORUMOV/KOMENTARJEV/KLEPETOV

 

Registrirani uporabniki lahko komentirate vsebine na portalu Vozniski-izpit.com, lahko sodelujete na klepetih in forumih. Komentarje/forume/klepete uredništvo portala moderira.

 

Ustava Republike Slovenije vsakomur zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino.

 

Prav tako je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Ustava prepoveduje vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

 

Kazenski zakonik kot kazniva dejanja opredeljuje razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, sramotitev Republike Slovenije, sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije, sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni avtorji sami. Uredništvo portala Vozniski-izpit.com bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi.

 

Moderirani bodo vsi komentarji/klepeti/forumi, ki:

–          bodo očitno zmotili, izzivali, napadali ali žalili druge;

–          so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni;

–          kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti;

–          oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja;

–          so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega;

–          vključujejo kontaktne podatke, kot so telefonska številka, poštni ali elektronski naslov;

–          so napisani v katerem koli jeziku razen slovenščini;

–          vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z našo uredniško politiko;

–          opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih;

–          jih uporabniki vidijo kot nezaželene oziroma spam (sem sodijo ponavljajoče se objave z enako

ali podobno vsebino);

–          očitno niso vezani na temo, nakazano v članku ali drugih komentarjih.

 

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačnoprenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Sensei d.o.o. ali njemu povezanih oseb.

9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.

9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja Sensei d.o.o. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

9.6 S 15.9.2014 smo prešli na novo video platformo, ki omogoča predvajanje video vsebin tudi na mobilnih telefonih. S tem datumom smo prenesli video posnetke na uporabnika Vozniski-izpit.com saj ta platforma ni omogočala drugačnega prenosa.

 

10. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA

Določen del vsebin na portalu Vozniski-izpit.com je plačljiv. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine portala Vozniski-izpit.com, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

 

11. PRIJAVA NA ENOVICE

Prijava na eNovice portala Vozniski-izpit.com je prostovoljna in je namenjena boljšemu informiranju bodočih in sedanjih voznikov. Na portalu Vozniski-izpit.com skrbno sledimo spremembam prometne zakonodaje in naročnike eNovice obveščamo  tudi o zanimivih videopsnetkih, nasvetih  o izognitvi prometnim preKrškom in kratko razlago cestno prometnih predpisov.  Z vsemi podatki, ki jih sprejemamo za prijavo, ravnamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne posredujemo tretjim osebam (fizičnim ali pravnim).

Podjetje Sensei d.o.o. uporabnikom zagotavlja varovanje vseh njihovih osebnih podatkov. Vsi osebni podatki, ki jih posredujete ob prijavi na eNovice portala Vozniski-izpit.com bo Sensei d.o.o. namenilo izključno pošiljanju eNovic. S sprejemom teh pravil in s prijavo na eNovice oz. z registracijo (ali z nakupom dostopa) se posameznik strinja, da se njegovi podatki lahko uporabljajo za naslednje aktivnosti:

– povabila na različna srečanja, prireditve, in podobno, ki jih organizira podjetje Sensei d.o.o.
– pošiljanje eNovice portala Vozniski-izpit.com;-
– pošiljanje eNovic ostalih spletnih strani, ki so v lasti podjetja Sensei d.o.o.;
– obdelava podatkov z namenom boljšega svetovanja pri nakupovanju;
– obveščanje o novostih;
– pošiljanje ponudb;

POMEMBNO OPOZORILO: s prijavo na eNovice portala Vozniski-izpit.com potrjujete, da ste seznanjeni z določbami teh pravil, se z njimi strinjate in jih boste spoštovali. Če se s pravili ne strinjate, se na eNovice portala Vozniski-izpit.com ne smete prijaviti in jih uporabljati.

Naročnino na eNovice portala Vozniski-izpit.com je mogoče kadarkoli prekiniti s pisnim obvestilom na sedež podjetja Sensei d.o.o. ali preko elektronskih poštnih sporočil, poslanih z naslova info@vozniski-izpit.com.

 

12. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

13. ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.

2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.

4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.

5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.

6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala Vozniski-izpit.com, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala Vozniski-izpit.com.

7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

8. Vse informacije in gradiva na portalu Vozniski-izpit.com so informativne narave. Ponudnik vsebin se trudi za čimboljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

9. Slike na straneh Vozniski-izpit.com so simbolične ter so samo informativne narave. Kopiranje slik, tiskanje slike ali pridobivanje slik iz filmov in animacij ter njihova reprodukcija je brez predhodnega dovoljenja portala Vozniski-izpit.com strogo prepovedana.

 

14. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

–          storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

–          v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,

–          ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

–          storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

–          ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

–          ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,

–          ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,

–          ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portala Vozniski-izpit.com in še posebej plačljivih vsebin portala Vozniski-izpit.com,

–          ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

 

15. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala Vozniski-izpit.com, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

–          vodenje baze registriranih uporabnikov;

–          administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali

–          vsebinskih vprašanj ipd.);

–          statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);

–          obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala Vozniski-izpit.com in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Sensei d.o.o. ali njej povezanih oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …),

–          občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v lasti podjetja Sensei d.o.o. ali njej povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na info@vozniski-izpit.com.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

 

16. REKLAMACIJE

Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@vozniski-izpit.com.

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

 

17. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portala Vozniski-izpit.com.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@vozniski-izpit.com ali pisno na naslov Sensei d.o.o., Betajnova 59, 1360 Vrhnika.

 

18. SPREMEMBE

 

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

19. NAKUPI EIZDELKOV IN IZDELKOV FIZIČNE NARAVE PREKO ETRGOVINE PORTALA VOZNISKI-IZPIT.COM

V spletni prodajalni Vozniski-izpit.com lahko nakupujejo samo pravno – poslovno sposobne osebe starejše od 16 let. Mladoletne osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavo soglasje staršev ali skrbnikov.
Postopek nakupa v spletni prodajalni

Za oddajo naročila na spletni strani Vozniski-izpit.com se uporabniku ni potrebno registrirati.

Nakupovalna košarica v spletni prodajalni ima enako vlogo kot košarica (voziček) v samopostrežni prodajalni, s tem, da vam spletna košarica kaže število izbranih izdelkov, ceno ter sprotno vrednost nakupa, vključno s poštnimi stroški.

1. Izberite svoj izdelek z gumbom »Dodaj v košarico«. Želeni proizvod se doda v virtualno nakupovalno košarico, ki se nahaja desno zgoraj na strani in tudi na levi strani ob meniju.
2. Preglejte košarico: Ob prvem izdelku, ki ga boste dodali v nakupovalno košarico, se vam bo torej na levi strani in zgoraj prikazala vsebina košarice. Če želite še nadaljevati z brskanjem po izdelkih in k svojemu naročilu še dodati morebitne dodatne izdelke, preprosto kliknite na posamezen izdelek. Če želite iz košarice katerega izmed izdelkov odstraniti, kliknite na gumb »Odstrani ta izdelek«, ki se nahaja na spodnji strani košarice.
3. Zaključite nakup: Ko ste v nakupovalno košarico dodali vse želene proizvode, klikne na gumb »Naprej na naročilo«. Če želite lahko izbranim izdelkom spremenite količino in z gumbom “Posodobi košarico” se vam na novo preračuna celotna vrednost nakupa (doda se tudi strošek poštnine). Izdelke lahko odstranite iz košarice s pritiskom na gumb “Odstrani ta izdelek”.
4. Izpolnite vaše podatke: Ko ste v nakupovalno košarico dodali vse izdelke, ki jih želite naročiti, kliknite gumb »Naprej na naročilo«. Pokaže se vam vnosni obrazec za vnos vaših kontaktnih podatkov, o načinu plačila. Če želite blago prejeti na drug naslov, prosimo, da v »Dodatne informacije« vpišete nov želeni naslov za dostavo.
5. Način plačila:  “Paypal, Moneta, Predračun”.
6. Odkljukajte, da se strinjate s pogoji poslovanja.
7. Zaključite naročilo: S klikom na gumb »Zaključi nakup« dokončno potrdite svojo izbiro ter oddate naročilo.
8. Potrdilo o oddanem naročilu: Na zaslonu se vam prikaže potrdilo o oddanem naročilu, ki vsebuje vsebino košarice – količino, izdelke, cene (končne za plačilo brez DDV saj nismo davčni zavezanci, stroške pošiljanja, vrednost in naslov za dostavo, če je drugačen kot vnosni podatki. Hkrati to naročilo prejmete tudi na vpisan e-poštni naslov, ki ste ga vpisali.
Na kateremkoli od navedenih prvih 6 korakov se lahko vrnete na prejšnji korak ter tako preverite in po potrebi popravite vnesene podatke.

Načini plačila

Plačilo kupljenih proizvodov v spletni prodajalni je možno le po predračunu (vnaprejšnje plačilo), preko Paypala in Monete. Ponudnik izda kupcu tudi račun z vsemi zakonsko potrebnimi podatki, ki se nahaja v naročeni pošiljki.

Cene in veljavnost ponudbe

Vse objavljene cene so relevantne v trenutku naročila in ne vsebujejo DDV (ker nismo zavezanci za DDV). Cene v spletni prodajalni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Nakupno dejanje je sklenjeno šele, ko uporabnik na svojo elektronsko pošto prejme potrdilo o oddanem naročilu. Sam nakup pa, ko ponudnik na svoj TRR ali Paypal račun prejme nakazilo za naročeno blago.

Pri plačilu po predračunu prejmete na vaš e-mail predračun z rokom veljavnosti. Po prejemu sredstev na naš poslovni račun, bo blago odposlano (glejte Dobavni rok) na vaš naslov za dostavo. Po preteku veljavnosti predračuna ponudnika le ta ne zavezuje več in ne jamči predračunske cene.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora biti pisno, poslano bodisi preko navadne pošte na naš naslov ali po faksu na številko +386 70 485 189 ali na elektronski naslov info@vozniski-izpit.com. Za sporočilo o odstopu se šteje tudi vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe.

Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.
Ponudnik je dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti kupnino v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi uporabnik.

Dobavni rok

Za izdelke na zalogi je dobava blaga do 4 delovne dni. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi se dobavni rok podaljša. V tem primeru vas bomo o dobavnem roku kontaktirali po elektronski pošti ali pa po telefonu.

Dostava naročenih proizvodov in poštnina

Ponudnikov partner za dostavo pošiljk je pošta Slovenije d.d., pridržuje pa si pravico izbire kateregakoli drugega ponudnika.

Stroški dostave so odvisni od teže naročila. Kupec plača torej tudi strošek dostave Pošti Slovenije po spodnji razpredelnici.

Teža pošiljke Cena dostave z DDV
do 2 kg: 3,50 EUR
nad 2 kg do 5 kg: 4,30 EUR
nad 5 kg do 10 kg: 5,20 EUR
nad 10 kg do 15 kg: 6,10 EUR
nad 15 kg do 20 kg: 7,10 EUR
nad 20 kg do 25 kg: 8,30 EUR
nad 25 kg do 30 kg: 9,40 EUR
nad 30 kg do 40 kg: 11,10 EUR
nad 40 kg do 50 kg: 12,90 EUR

V primeru, da ob dostavi uporabnik na dogovorjenem naslovu ni navzoč, blago lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem.
V primeru, da ob času dostave niste prisotni, vam dostavna služba pusti obvestilo. Rok za prevzem pošiljke je pri Pošti Slovenije 15 dni.

Morebitne nejasnosti ali težave nam lahko sporočite na info@vozniski-izpit.com ali pa pokličite +386 70 485 189 .

Garancija

Rok trajanja in garancija izdelkov velja skladno z zapisi na izdelkih in veljavno zakonodajo. Garancije sprejemamo samo z originalnim računom.

Reklamacije

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga, samo s priloženim reklamacijskim zapisnikom, lahko pa jo tudi zavrnemo, če ugotovimo, da so bili reklamirani artikli poškodovani po naši odpremi.
Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Spletne prodajalne Vozniski-izpit.com, so obravnavani kot zaupni in bodo uporabljeni izključno za pošiljanje, ponudb, računov, informativnega gradiva in ostale potrebne komunikacije in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Obveznosti strank

Uporabniki se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na strani točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. V primeru vpisovanja izmišljenih podatkov je stranka kazensko odgovorna in nosi vse stroške, ki so iz tega naslova nastali.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitni spori med strankami glede spletne prodajalne, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče na Vrhniki.

Vrhnika, 28.5.2016

Vse za vozniški izpit na enem mestu