Vloga za podaljšanje vozniškega dovoljenja

Vloga za podaljšanje vozniškega dovoljenja

Zakon o voznikih določa, da veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša upravna enota. Veljavnost vozniškega dovoljenja se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2, A, B, BE, C1, C1E, C in CE se vozniku začetniku izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Vozniku začetniku lahko pristojni organ največ enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto. Če predpisanih obveznosti tudi v tem roku ne izpolni, se mu izda novo vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi vozniški izpit. V tem primeru ponovno postane voznik začetnik.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE se izda z veljavnostjo desetih let. Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo petih let.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izda z veljavnostjo petih let. Po dopolnjeni starosti 65 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo treh let.

Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.

Veljavnost vozniških dovoljenj kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se po poteku podaljša, če imetnik vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.

Ne glede na zgoraj omenjeno se veljavnost vozniškega dovoljenja omeji na rok, določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila, ki ga izdajo izvajalci zdravstvene dejavnosti in pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Pravilnik o vozniških dovoljenjih
pravi, da mora oseba vlogi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravniško spričevalo, če je rok veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja omejen iz zdravstvenih razlogov ali če je predložitev zdravniškega spričevala pogoj za podaljšanje veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja.

Dokumenti, ki jih je morate imeti s seboj, ko podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja:
  • če imate na predhodnem zdravniškem spričevalu dololočen ponovni obvezen zdravstveni pregled (kontrola), morate le tega ponovno opraviti na medicini dela prometa in športa in predložiti veljavno zdravniško spričevalo
  • ustrezno fotografijo staro največ 3 mesece
  • staro oz. poteklo vozniško dovoljenje
  • Cena 15,07 eurov

Dokumenti, ki jih mora imeti voznik začetnik, ko podaljšuje veljavnost vozniškega dovoljenja:

  • če imate na predhodnem zdravniškem spričevalu dololočen ponovni obvezen zdravstveni pregled (kontrola), morate le tega ponovno opraviti na medicini dela prometa in športa in predložiti veljavno zdravniško spričevalo
  • potrjen karton voznika začetnika,
  • ustrezno fotografijo staro največ 3 mesece
  • vozniško dovoljenje
  • Cena: 7,77

E- opomnik za podaljšanje vozniškega dovoljenja

Svetujemo vam, da se naročite na brezplačen e-opomnik , ki vas bo obvestil o poteku veljavnosti vašega vozniškega dovoljenja in s pomočjo katerega boste še pravočasno uredili vse za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Novicam s področja vozniških dovoljenj lahko sledite na našem blogu z naslovom vozniška dovoljenja.

Imate vprašanje? Zastavite nam ga lahko na Forumu o vozniškem izpitu v rubriki podaljšanje vozniškega izpita oz. podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Vse za vozniški izpit na enem mestu