To niso uradne strani AVP-ja, izpitnih komisij oz. izpitnih centrov.

Izpitni center ali izpitna komisija

S 1.1.2012 je Javna agencija RS za varnost prometa od upravnih enot prevzela naloge s področja izvajanja vozniških izpitov za voznike motornih in priklopnih vozil. S tem dnem je Agencija prevzela tudi zaposlene javne uslužbence upravnih enot, ki izvajajo naloge izpitnih centrov. S tem dnem dalje izpitni centri oz. izpitne komisije ne delujejo več v okviru upravnih enot, ampak delujejo kot teritorialne izpostave Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Po določbah Zakona o voznikih postopki za priglasitev na vozniški izpit sedaj potekajo v skladu s pristojnostmi posameznega organa. Na upravnih enotah se tako izvajajo priglasitve na teoretični in praktični del vozniškega izpita.

Vsakič, ko se kandidat priglasi za opravljanje vozniškega izpita, ta poravna stroške priglasitve in stroške izpita, upravna enota pa potem preveri, če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita in nato potrdi priglasnico. Oglejte si cenik.

Kandidati se priglasijo na vozniški izpit pri katerikoli upravni enoti, za katerikoli izpitni center v Sloveniji. Odločitev, kje želijo opravljati vozniški izpit, je torej v njihovih rokah. Upravna enota po priglasitvi obvesti izbrani izpitni center, ta pa potem kandidata obvesti o datumu in uri opravljanja izpita.

Za prodobitev statusa spremljevalca potrebno oddati vlogo na upravno enoto.

Od 15.9.2014 imamo v Sloveniji 11 izpitnih centrov, ti pa opravljajo svoje naloge tudi izven sedeža (večinoma samo praktični del vozniškega izpita), odvisno od kategorije za katero opravljate vozniški izpit.

Teoretični del vozniškega izpita

Teoretični del vozniškega izpita za vse kategorije motornih vozil opravljajo kandidati za voznike motornih vozil v Celju, Trbovljah, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Domžalah, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Slovenj Gradcu, Velenju, Kočevju, Sežani, Črnomlju, na Jesenicah in Ptuju.

Teoretični del vozniškega izpita se lahko opravlja tudi v Brežicah, Ajdovščini, Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Ormožu, Litiji in na Ravnah na Koroškem, če je elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov.

Izpitni centri po Sloveniji in praktični del vozniškega izpita

Izpitni center Celje

Izpitni center Celje ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Celju in Trbovljah.

Izpitni center Celje – izpostava IC Trbovlje

Na območju izpitnega centra Celje – izpostava IC Trbovlje opravljajo šole vožnje oz. njihovi kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v Trbovljah.

Izpitni center Koper

Izpitni center Koper ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Kopru.

Izpitni center Kranj

Izpitni center Kranj ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Kranju in na Jesenicah.

Izpitni center Krško

Izpitni center Krško ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Krškem.

Izpitni center Ljubljana

Izpitna center Ljubljana ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Ljubljani in Domžalah.

Izpitni center Maribor

Izpitni center Maribor ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Mariboru in na Ptuju.

Izpitni center Maribor – izpostava IC Ptuj

Izpita komisija Maribor – izpostava IC Ptuj ocenjuje na vozniških izpitih kandidate za voznike motornih vozil na Ptuju

Izpitni center Murska Sobota

Izpitni center Murska Sobota ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Murski Soboti.

Izpitni center Novo mesto

Izpitni center Novo mesto ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Novem mestu in Črnomlju.

Izpitni center Nova Gorica

Izpitni center Nova Gorica ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Novi Gorici.

Izpitni center Postojna

Izpitni center Postojna ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Postojni, Sežani in Kočevju.

Izpitni center Slovenj Gradec

Izpitni center Slovenj Gradec ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Velenju in Slovenj Gradcu.

Izpitni center Slovenj Gradec – izpostava IC Velenje

Izpitni center Slovenj Gradec -izpostava IC Velenje omogoča opravljanje vozniškega izpita kandidatom za voznike motornih vozil v Velenju.

Objavite vsa vaša vprašanja, mnenja in razmišljanja povezana z delom zgoraj navedenih izpitnih centrov oz izpitnih komisij. Na forumu o vozniškem izpitu, obiščite poglavje IZPITNI CENTER – IZPITNA KOMISIJA. Predno odidete na izpitni center reševati republiške teste cpp si oglejte tudi online predavanje cpp.

Pogosto zastavljena vprašanja na temo Izpitni center (IC) oziroma izpitna komisija