Izpitni center ali izpitna komisija

Izpitni centri po Sloveniji ter cenik in naloge, ki jih opravljajo

Izpitni center2021-01-30T18:29:50+01:00

Izpitni center ali izpitna komisija

S 1.1.2012 je Javna agencija RS za varnost prometa od upravnih enot prevzela naloge s področja izvajanja vozniških izpitov za voznike motornih in priklopnih vozil. S tem dnem je Agencija prevzela tudi zaposlene javne uslužbence upravnih enot, ki izvajajo naloge izpitnih centrov. S tem dnem dalje izpitni centri oz. izpitne komisije ne delujejo več v okviru upravnih enot, ampak delujejo kot teritorialne izpostave Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Teoretični del vozniškega izpita

Teoretični del vozniškega izpita za vse kategorije motornih vozil opravljajo kandidati za voznike motornih vozil v Brežicah, Celju, Črnomlju, Domžalah, na Jesenicah, v Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, na Ptuju, v Sežani, Slovenj Gradcu, Trbovljah in Velenju.

Teoretični del vozniškega izpita se lahko opravlja tudi v jdovščini, Idriji, Ilirski Bistrici, Litiji, Ormožu, na Ravnah na Koroškem in v Tolminu, če je elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov.

Izpitni centri po Sloveniji in praktični del vozniškega izpita

Izpitni center Celje

Izpitni center Celje ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Celju in Trbovljah.

Izpitni center Celje – izpostava IC Trbovlje

Na območju izpitnega centra Celje – izpostava IC Trbovlje opravljajo šole vožnje oz. njihovi kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v Trbovljah.

Izpitni center Koper

Izpitni center Koper ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Kopru.

Izpitni center Kranj

Izpitni center Kranj ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Kranju in na Jesenicah.

Izpitni center Kranj – izpostava IC Jesenice

Izpitni center Kranj – izpostava IC Jesenice ocenjuje vozniške izpite kandidatov za voznike na Jesenicah.

Izpitni center Krško

Izpitni center Krško ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Krškem.

Izpitni center Ljubljana

Izpitna center Ljubljana ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Ljubljani in Domžalah.

Izpitni center Maribor

Izpitni center Maribor ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Mariboru in na Ptuju.

Izpitni center Maribor – izpostava IC Ptuj

Izpita komisija Maribor – izpostava IC Ptuj ocenjuje na vozniških izpitih kandidate za voznike motornih vozil na Ptuju.

Izpitni center Murska Sobota

Izpitni center Murska Sobota ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Murski Soboti.

Izpitni center Novo mesto

Izpitni center Novo mesto ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Novem mestu, Črnomlju, Brežicah in Kočevju.

Izpitni center Nova Gorica

Izpitni center Nova Gorica ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Novi Gorici.

Izpitni center Postojna

Izpitni center Postojna ocenjuje praktični del vozniškega izpita v Postojni in Sežani.

Izpitni center Celje – izpostava IC Velenje

Izpitni center Celje – izpostava IC Velenje omogoča opravljanje vozniškega izpita kandidatom za voznike motornih vozil v Velenju.

Objavite vsa vaša vprašanja, mnenja in razmišljanja povezana z delom zgoraj navedenih izpitnih centrov oz izpitnih komisij. Na forumu o vozniškem izpitu, obiščite poglavje IZPITNI CENTER – IZPITNA KOMISIJA. Predno odidete na izpitni center reševati republiške teste cpp si oglejte tudi online predavanje cpp.

Pogosto zastavljena vprašanja na temo Izpitni center (IC) oziroma izpitna komisija

Z izpitno oceno se ne strinjam. Kam lahko naslovim ugovor zoper izpitno oceno?2021-01-02T14:31:01+01:00

Če se po opravljanju vozniškega izpita z oceno ne strinjate, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega izpita podate ugovor. Pravilnik o vozniškem izpitu v 16. členu določa da o ugovoru zoper oceno na izpitu presoja direktor javne agencije. Ta lahko pri presojanju vašega ugovora zoper oceno na izpitu potrdi oceno, če ugotovi, da je ocena izpita pravilna; spremeni oceno, če ugotovi, da je bila ocena izpita napačna;odloči, da se izpit ponovi, če ni mogoče ugotoviti, ali je bila ocena izpita pravilna ali napačna. Direktor agencije sprejme odločitev na podlagi izpitne dokumentacije, pisne obrazložitve člana izpitne komisije, ki vas je ocenjeval na izpitu, in strokovne presoje ocene dveh članov izpitne komisije, ki ne moreta biti tista, katerih oceno se presoja. Odločitev direktorja javne agencije je dokončna. Če je v postopku ugovora ugotovljeno, da je potrebno izpit ponoviti, nosi stroške izpita javna agencija, vozilo šole vožnje in učitelja vožnje pa morate zagotovite sami.

Vse za vozniški izpit na enem mestu
Ali obstaja zakonsko predpisani čakalni rok za praktični del vozniškega izpita?2021-01-02T14:30:18+01:00

Pravilnik o vozniškem izpitu v 4. členu določa, da mora izpitna komisija omogočiti kandidatu opravljanje izpita v tridesetih dneh po priglasitvi k teoretičnemu oziroma praktičnemu delu izpita.

Vse za vozniški izpit na enem mestu

 

* Če boste v iskalnikih iskali izpitni center vam svetujemo, da uporabite vsaj še en iskalni niz in sicer izpitna komisija.  Morebitne spremembe uradnih ur izpitnih komisij oz. izpitnih centrov ter druge sveže informacije o izpitnih centrih lahko najdete tudi na našem blogu v rubriki Izpitna Komisija.[/membership_protected_content]