Knjiga vam bo pomaga osvojiti znanje teorije prve pomoči. V njej so primeri vprašanj, ki se zastavljajo na republiških testih prve pomoči.


  • Ali veste komu smete nuditi umetno dihanje in komu ne ?
  • Ali veste kako tesno smete zategniti kompresijsko obvezo ?
  • Ali veste kako ravnati, če komu v oči brizgne žveplova kislina iz akumulatorja ?
  • Ali veste v kolikšnem času lahko iz hudo krvaveče rane poškodovani izkrvavi ?
  • Ali bi znali pomagati utopljencu, ki ne diha?