Kako do vozniškega izpita

Kako do vozniškega izpita

Glede na kategorijo, za katero nameravate opravljati vozniški izpit, smo vam pripravili nekaj napotkov, s katerimi boste postopno in po najkrajši možni poti prišli do vozniškega dovoljenja določene kategorije.

  • 1)  Zdravniški pregled

Vsi bodoči vozniki motornih vozil, razen kandidatov kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled. Tega opravijo v pooblaščeni zdravstveni organizaciji (medicina dela,prometa in športa) oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku.

  • 2) Šola vožnje in usposabljanje

Po opravljenem zdravniškem pregledu se vpišite v šolo vožnje in opravite teoretični del usposabljanja, ki traja najmanj 20 šolskih ur. V šoli vožnje (nekdaj avtošola) se boste kot kandidat usposabljali v skladu s programom usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Ob koncu teoretičnega dela usposabljanja lahko (ni pa obvezno) v šoli vožnje opravite še pisni preizkus (testi cpp). Opravljeno izobraževanje iz teorije CPP velja 3 leta.Ko ste torej v šoli vožnje zaključili tečaj CPP pojdite na upravno enoto in se priglasite na teoretični del vozniškega izpita. Šele ko uspešno rešite republiške teste CPP lahko pričnete z praktičnim delom usposabljanja. Ta zajema učne vaje splošnega dela in ustreznega dodatnega dela. Vaje praktičnega dela usposabljanja potekajo po vrstnem redu in stopnjah. Ko učitelj vožnje presodi da imate dovolj znanja in spretnosti za ustrezno ravnanje v prometu se prijavite na vozniški izpit.

Kot ena izmed mnogih zadnji novosti je tudi vožnja s spremljevalcem, za katero se lahko odločijo kandidati za voznike motornih vozil kategorije B. Predno se kot kandidat v šoli vožnje pričnete usposabljati za vožnjo s spremljevalcem opravite zdravniški pregled. Potem opravite teoretični del usposabljanja na avtošoli, teste cpp na izpitnem centru ter praktični del usposabljanja v obsegu najmanj 20 ur. Usposabljanje za vožnjo s spremljevalcem lahko kot kandidat v šoli vožnje začnete s šestnajstimi leti, z vožnjo s spremljevalcem pa potem lahko pričnete s šetnajstimi leti in pol in vozite dokler ne opravite vozniškega izpita.

  • 3) Prva pomoč

Predno se boste odpravili na izpitni center, kjer se boste priglasili za opravljanje vozniškega izpita, opravite še prvo pomoč, to je tečaj prve pomoči in preizkus znanja prve pomoči. Pri študiranju teorije prve pomoči si lahko pomagate z našo brezplačno eKnjigo Prva pomoč in s testi prve pomoči. Izpita iz prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom za kategorijo AM.

  • 4) Vozniški izpit

Vozniški izpit je preizkus. na katerem se preverja tako teoretično (testi cpp) kot tudi praktično znanje kandidata za voznika motornega vozila. Na teh dveh preizkusih skuša torej kandidat dokazati ,da je zmožen samostojne vožnje v prometu. Vozniški izpit za voznika motornih vozil v RS lahko opravljajo osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče (ali začasno prebivališče več kot šest mesecev).Vozniški izpit za voznika motornega vozila lahko opravlja kandidat za voznika, katerega je šola vožnje ustrezno pripravila. Voznški izpit lahko opravlja tudi kandidat, ki se je v avtošoli (šoli vožnje) usposabljal za vožnjo s spremljevalcem razen tistega kandidata, ki želi zamenjati veljavno tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje in je imetnik vozniškega dovoljenja, izdanega v enih izmed držav, za katere je predpisano opravljanje le praktičnega dela vozniškega izpita.

  • 4.1) Priglasitev k vozniškem izpitu

Kot kandidat za bodočega voznika se k vozniškemu izpitu priglasite s priglasnico na pristojni upravni enoti, termin za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita pa dobite na izpitnem centru. Izpitna komisija vam le na podlagi potrjene priglasnice omogoči opravljanje izpitaIzpitni center si kot kandidat izberete sami.

Kategorija in vozniški izpit

V nadaljevanju si lahko ogledate bolj natančno pot kako do vozniškega izpita. Ta se razlikuje od kategorije do kategorije, zato smo jo razdelali na pregleden način.

Pred opravljanjem tako teoretičnega in praktičnega dela vam svetujemo, da upoštevate nekaj naših smernic za teoretični in praktični del vozniškega izpita. Vkolikor se vam poraja še kakšno vprašanje na temo kako do izpita, ste vabljeni da uporabite tudi brezplačno Podporo na Forumu o vozniškem izpitu . Pripravili smo vam tudi okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita.

Novostim s področja vozniškega izpita oz. posameznih kategorij za vozniški izpit lahko sledite tudi na našem blogu v rubriki Kako do vozniškega izpita.

Vse za vozniški izpit na enem mestu