Opravljena je nova analiza testnih nalog teoretičnega dela vozniškega izpita. Ta zajema podatke za obdobje od 29. novembra 2014 do 10. julija 2015.  Analiza je sestavljena na podlagi podatkov o tem, kako so kandidati odgovarjali na posamezna vprašanja iz dodatnih (posebnih) vsebin, ki se nanašajo izključno na kategorijo B. Vse testne naloge, pri katerih je bil delež napačnih odgovorov več kot 20 odstoten, so se temeljito preučile. Povsod, kjer se je presodilo, da je mogoče vplivati na uspešnost kandidatov z določenimi spremembami, so se te v republiških e-testnih polah tudi naredile. Nekaj testnih nalog se je tudi izločilo. Največ težav bodočim voznikom delajo sledeče tematike.

 • Omejitve hitrosti
 • Vzvratna vožnja (pravila in načini)
 • Lega vozila glede na smerno vozišče in glede na prometni pas
 • Prevoz tovora na zunanjem prtljažniku
 • Vleka pokvarjenega vozila
 • Vožnja v zimskih razmerah
 • Splošno o elementih pasivne in aktivne varnosti v osebnem avtomobilu
 • Pnevmatike
 • Sistem proti blokiranju koles (ABS)
 • Pravilna namestitev varnostnega pasu

Test 28. najtežjih vprašanj CPP leta 2015/2016

Novi CPP test, ki vsebuje 28 najtežjih vprašanj iz republiških etestov cpp za 2015/2016, se nahaja spodaj. Gre za izsek testnih nalog, na katera je zelo veliko kandidatov odgovorilo napačno.

Vse za vozniški izpit na enem mestu
Iz analize je možno zaslediti da imajo bodoči vozniki, ki opravljajo teoretični del vozniškega izpita, večkrat težave pri razumevanju testnih nalog zaradi skromnega besednega zaklada. Ravno zaradi tega se dogaja, da na vprašanje odgovorijo napačno, ker ne razumejo pravilno pomena določenih besed. Npr elementi pasivne varnosti / elementi aktivne varnosti

 • Pod izrazom pasivna varnost razumemo konstrukcijske ukrepe, ki služijo temu, da sedeče v vozilu v primeru prometne nesreče varujejo pred poškodbami ali pa jih ublažijo. Pri tem je zelo pomembno, da v primeru trčenja varuje tudi druge udeležence v prometu.
 • K aktivni varnosti sodijo vsi sestavni deli avtomobila, ki lahko preprečijo nesreče. Sem sodijo direktno vodenje vozila, dobro nastavljeno podvozje in oprijem pnevmatik, učinkovite zavore in primerni motorji. Pomembni so tudi udobni sedeži, v katerih se voznik dobro počuti in po dolgotrajni vožnji ni utrujen, dobro pregledna kabina, učinkovito prezračevanje ter enostavni in pregledni instrumenti.

Na podlagi analize in zbranih izrazov smo sestavili pregleden dokument, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Izrazi teoretičnega dela vozniškega izpita