S sprejetjem novele Zakona o voznikih bi med drugimi prišlo do ukinitve  Javne agencije za varnost prometa in prenos njenih nalog na direkcijo za ceste. Predlagatelj omenjene novele s to rešitvijo predvideva racionalizacijo javne uprave in varčevanje. Obenem bi se s sprejetjem te novele ukinilo v okviru opravljanja vozniškega izpita obvezno opravljanje izpita iz prve pomoči. Igor Maher, minister za infrastrukturo v odstopu, pojasnjuje, da se novela usklajuje z novelo zakona o prekrških in direktivami EU.