Testi CPP za kategorijo B in B1 vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo osebnih vozil in štirikolesnikov. Da uspešno opravite republiške pole CPP za avto morate imeti najmanj 88% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več možnimi pravilnimi odgovori.

SPODAJ IMATE NA VOLJO BREZPLAČNO VEČ KOT 50 CPP VPRAŠANJ ZA KATEGORIJO B.V sodelovanju s TestiCPP.si vam nudimo dostop do baze več kot 1400 vprašanj za vse kategorije, s katerimi boste brez težav rešili republiške teste CPP za avto.

Kot pomoč pri učenju CPP za avto si lahko preberete tudi strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da republiške testne pole cpp za kategorijo B opravite v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku cestno prometni predpisi.

Vse za vozniški izpit na enem mestu