Objavili smo novi del online predavanja cestno prometnih predpisov:

križišče enakovrednih cest s 3d animacijami prometa

V njem na simpatičen in enostaven način, predvsem pa tudi pregleden, spoznate cestno prometne predpise, ki jih narekuje že sam Zakon o pravilih cestnega prometa.

Na križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani (desno pravilo), razen če je s prometno signalizacijo določeno drugače.

Voznik, ki na križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozila, ki prihajajo z nasprotne smeri in vozijo naravnost ali zavijajo desno in so na istem prednostnem nivoju (pravilo srečanja).

Voznik, ki zavija na križišču desno, mora pustiti mimo vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi, ki jo prečka.

Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi avtobusom in drugim vozilom, ki vozijo po označenem prometnem pasu za vozila javnega prevoza potnikov, ki je desno od prometnega pasu, po katerem vozi.

Voznik, ki na križišču zavija, mora dati prednost pešcem, ki prečkajo vozišče, na katero namerava zaviti. Ko voznik pri zavijanju prečka dvosmerno kolesarsko stezo, mora pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po tej stezi.

Oglejte si primer ene izmed animacij v online predavanju CPP na temo “Križišče enakovrednih cest“.


* Gre za predavanje cpp, ki na simpatičen način s 3d animacijami prometa pojasnjuje desno pravilo in pravilo srečanja.