Opis animacije

V teh primerih se v križišču vozniki ravnajo po pravilu srečanja in desnem pravilu.

Zakon o pravilih cestnega prometa pravi sledeče:

»pravilo srečanja« ureja prednostna razmerja med dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta iz nasprotnih smeri;

»desno pravilo« ureja prednostna razmerja med dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta bočno;

V nekaterih primerih 3d animacij cpp so načrtno prikazani primeri nekaterih prekrškov voznikov. Če dvomite kaj je prav, nam prosimo zastavite vprašanje spodaj.

Vprašanje za vozniški izpit