Na straneh testov za kategorijo B smo objavili novo testno polo cpp za kategorijo B. Ta, že četrta zapored, vsebuje aktualna vprašanja in odgovore, ki vam pridejo prav na republiških testih cpp. Spodaj se nahaja izsek:

Rumene talne označbe na vozišču označujejo:

a) prepovedano parkiranje in ustavljanje.

b) prepovedano parkiranje.

c) prepovedano ustavljanje.

Spodaj si lahko preberete pravilni odgovor.

Ta del vsebine je viden le kandidatom priporočenih šol vožnje ter registriranim uporabnikom portala Vozniski-izpit.com.

Ne prezrite. Če želite uspešno opraviti repubiške teste cpp morate upoštevati dva pomembna kriterija. Ne smete imeni napačno rešena dva vprašanja točkovana s po pet točkami (npr. dva križišča) in ne smete imeti več kot enajst kazenskih točk. Zgornje vprašanje je npr. točkovano s štirimi kazenskimi točkami.