• Avtor
  Prispevki
 • AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  – Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP) (UL RS, št. 56/08 )
  – Zakon o javnih cestah (ZJC) (UL RS, št. 33/06, 45/08 )
  – Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (UL RS, št. 131/06, 5/07)
  – Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB2) (UL RS, št. 64/07)
  – Zakon o cestnini za vozila, katerih največja masa presega 3.500 kg (UL RS, št. 69/08 )
  – Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 7/93)
  – Pravilnik o vozniškem izpitu (UL RS, št. 29/06, 68/08 )
  – Pravilnik o avtošolah (UL RS, št. 114/05)
  – Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (UL RS, št. 88/05)
  – Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/2000, 110/06, 49/08, 64/08 )
  – Pravilnik o vozniških dovoljenjih (UL RS, št. 80/05, 68/07)
  – Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil (UL SFRJ, št. 5/82)
  – Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategorije G in H (UL RS, št. 52/05)
  – Pravilnik o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravlja vozniški izpit (UL RS, 87/05, 5/08 )
  – Pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja (UL RS, št. 38/04)
  – Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu (UL RS, št. 138/06)
  – Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (UL RS, št. 17/2000, 45/04, 70/08 )
  – Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (UL SFRJ, št. 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 22/90, 50/90)
  – Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (UL RS, št. 1/08, 78/08 )
  – Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (UL RS, št. 110/04, 91/06)
  – Pravilnik o notranji kontroli (UL RS, št. 107/07)
  – Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (UL RS, št. 40/06, 115/07)
  – Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnega prometa (UL RS, št. 96/05)
  – Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (UL RS, št. 30/04, 17/07)
  – Pravilnik o programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole (UL RS, št. 102/05)
  – Pravilnik o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 102/05)
  – Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (UL RS, št. 93/06)
  – Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07, 20/08, 53/08, 82/08 )
  – Uredba (ES) št. 561/2006
  – Uredba sveta (EGS) št. 3821/85
  – Uredba sveta (ES) št. 2135/98

  AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  Seznam aktualne literature se je spremenil z izdajo novejših predpisov.

  AvatarJovan
  Gost
  Število objav: 426

  Ali ima kdo najnovejši seznam vprašanj za izpit za ocenjevalca?

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Število objav: 332

  Ali ima kdo najnovejši seznam vprašanj za izpit za ocenjevalca?

  Vprašanja, ki so aktualna na izpitu za ocenjevalca dobite ob prijavi na izpit za ocenjevalca, odgovore pa si morate potem v aktualni zakonodaji poiskati sami.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

Odgovori na: Literatura
Vaši podatki: