Pozor, novitete republiških testov CPP !

S 1.9.2012 stopijo v veljavo nove določbe navedene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), tako bo sedaj npr v dveh določbah Zakona o pravilih [...]