S 1.9.2012 stopijo v veljavo nove določbe navedene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), tako bo sedaj npr v dveh določbah Zakona o pravilih cestnega prometa navedeno sledeče (tri spremembe so označene odebeljeno):

47. člen

(najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil)

1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila:

»1. 100 km/h:

– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.«.

…….

——————————————

48. člen

(najvišje dovoljene hitrosti posameznih vozil na avtocestah in hitrih cestah)

(1) Na avtocestah in hitrih cestah, ki imajo fizično ločeni smerni vozišči z najmanj dvema prometnima pasovoma, je hitrost vožnje omejena na:

1. 80 km/h:

– za zgibne avtobuse in za motorna vozila s priklopnimi vozili, razen za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo;

2. 90 km/h:

– za tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju oziroma s potrdilom (certifikatom), s katerim pristojni organ ali pooblaščena organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to vozilo vožnjo s takšno hitrostjo;

3. 100 km/h:

– za avtobuse brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobusov, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju oziroma s potrdilom (certifikatom), s katerim pristojni organ ali pooblaščena organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to vozilo vožnjo s takšno hitrostjo.

– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.