Na portalu Vozniski-izpit.com opažamo povečano zanimanje obiskovalcev za Vožnjo s spremljevalcem. So zaradi COVID-19 situacije starši prišli do spoznanja, da lahko v času pandemije prihranijo nekaj denarja ter da njihovi otroci hkrati pridobijo na znanju, ki so ga že prejeli v šoli vožnje? Oglejmo si nekaj podatkov.

Kaj je vožnja s spremljevalcem?

Vožnja s spremljevalcem je možnost, ki jo nudi slovenska zakonodaja, ki dopušča da je poleg odgovornosti šole vožnje, njihovih učiteljev vožnje, preložen del odgovornosti tudi na spremljevalce mladih voznikov. Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter mu poda ustrezno vozniško kulturo. Na ta način si bo kandidat s spremljevalcem pridobil ustrezne vozniške izkušnje ter se soočil z veliko odgovornostjo, ki jo bo potem nase prevzel kot voznik.

Prihodnost naj bi tako prinesla zmanjšano število objestnih voženj, voženj pod vplivom alkohola ter večje upoštevanje omejitev hitrosti.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Kandidat za voznika sme voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Pri spremljanju kandidata za voznika je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če ga ni mogel preprečiti.

Zelena L tablica za vožnjo s spremljevalcem

Kandidat za voznika, ki vozi vozilo  in njegov spremljevalec, morata imeti v času vožnje na vozilu nameščeno tablico kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.

Zelena “L” tablica mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Nekaj statističnih podatkov?

0
ljudi je obiskalo stran vožnja s spremljevalcem v letu 2019.
0
ljudi je obiskalo stran vožnja s spremljevalcem v letu 2020.
0%
povečanje zanimanja za vožnjo s spremljevalcem v letu 2020 v primerjavi z letom 2019.

Vas zanima več o tej temi? Preberite si spletno stran Vožnja s spremljevalcem.