Video posnetek prikazuje 3d animacijo CPP vožnje skozi križišče enakovrednih cest. V križišču enakovrednih cest velja desno pravilo in pravilo srečanja. Spodaj na desni s klikom na povezavo preverite svoje znanje cestno prometnih predpisov.

Desno pravilo ureja prednostna razmerja med dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta bočno;

Pravilo srečanja ureja prednostna razmerja med dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta iz nasprotnih smeri;

Teste CPP za vse kategorije najdete tudi na straneh z novimi online testnimi polami CPP.

Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala:

[ois skin=”novicehorizontal”]