Pogosto zastavljena vprašanja o vozniškem izpitu

Objavljamo pogosto zastavljena vprašanja, ki smo jih prejeli na Forumu o vozniškem izpitu.

Kako do vozniškega izpita

Kako opraviti vozniški izpit za kategorijo AM si lahko preberete na strani Vozniški izpit in kategorija AM.
Zakon o voznikih v 54 členu navaja sledeče: Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D ali DE najmanj šest mesecev, se izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravi tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
[brezplacendostop]
Ta del vsebine je viden le kandidatom priporočenih šol vožnje ter registriranim uporabnikom portala Vozniski-izpit.com.
[/brezplacendostop] [polnidostop] Zakon o voznikih v 66. členu (7 odstavek) navaja sledeče: Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C ali D1.[/polnidostop]
Zakon o voznikih v 56. členu (kategorije vozil) navaja sledeče: “V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G. Iz tega sledi, da za vožnjo štirikoles ne zadostuje vozniško dovoljenje kategorije A1, ampak potrebujete vozniško dovoljenje kategorije B oz. B1.

Šola vožnje ali avtošola

Upoštevajte nasvete vaših prijateljev, vaših znancev, ki so že opravili vozniški izpit. Kaj upoštevati pri izbiri šole vožnje pa si lahko preberete tudi na strani avtošola = šola vožnje.
Minutaža učne ure praktičnega dela usposabljanja v Pravilniku o programu usposabljanju kandidatov ni predpisana. Večina šol vožnje pa kljub temu še vedno prakticira dolžino učne ure po starem pravilniku, ki je določal njeno trajanje v dolžini 50 minut.
Statistika uspešnosti šol vožnje je le eno izmed mnogih meril, ki ga lahko upoštevate, ko izbirate šolo vožnje.

Prva pomoč

Tečaje prve pomoči nudijo območna združenja rdečega križa, ponekod pa se ta izvajajo tudi v šolah vožnje. Informacije o tečajih prve pomoči in testih prve pomoči smo vam pripravili na strani Prva pomoč.

Izpitni center oz. izpitna komisija

Pravilnik o vozniškem izpitu v 4. členu določa, da mora izpitna komisija omogočiti kandidatu opravljanje izpita najkasneje v tridesetih dneh po potrditvi priglasnice.

Testi CPP

To je stvar pozameznega izpitnega centra in njihove organizacije dela.  Svetujemo, vam da pokličete željeni izpitni center in jih povprašate o terminih opravljanja republiških testov CPP oz. izpitu iz CPP.

Vozniško dovoljenje

S 5. 2. 2011 je so začele veljati spremembe Pravilnika o vozniških dovoljenjih, na podlagi katerih imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Hrvaški, ki želi le-tega zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, ni potrebno več prilagati potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.
K vlogi za zamenjavo hrvaškega vozniškega dovoljenja pa je kljub temu še vedno potrebno predložiti veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere se zahteva zamenjava vozniškega dovoljenja.
Zakon o voznikih v 56. členu (kategorije vozil) navaja sledeče: “V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G. Iz tega lahko razberemo, da lahko vozite motorno kolo kategorije A le do 50 km/h oz.  tudi moped (kolo z motorjem).