V zgornjem video posnetku je narejena simulacija zavijanja tovornjaka v levo. Ogledala so poravnana, v mrtvem kotu tovornjaka pa je skritih kar 11 kolesarjev. Če bi to tovorno vozilo imelo vgrajeno samodejno rotacijo ogledal tako, da bi ogledala rotirala v odvisnoti od kota med kabino in prikolico, do tega potem ne bi prišlo.

Naša zakonodaja definira mrtvi kot v Zakonu o pravilih cestnega prometa na sledeč način:

Mrtvi kot je voznikovemu pogledu skrito področje okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila ali drugih vzrokov;

Ali moramo vsi vozniki opazovati dogajanje v mrtvem kotu ? Zakon o pravilih cestnega prometa tudi to definira in sicer:

Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako drugo spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v promet, se mora voznik s pogledi v vzvratna ogledala in preko ramena, da premosti mrtvi kot ali kako drugače prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje.

Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala:

[ois skin=”novicehorizontal”]