Zakon o voznikih v svojem 35. členu navaja, da je prepovedano uporabljati naprave ali opremo, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne smeta uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).

Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.

Predvidena kazen za nespoštovanje tega člena je 120 eurov