10.1.2014 je Agencija za varnost v prometu objavila, da bo pričela preventivno akcijo o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, ki bo potekala od 13. do 26. januarja 2014. S to akcijo želijo osvestiti voznice in voznike o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Po podatkih raziskave iz leta 2011, kar 25,3 % voznikov v Sloveniji uporablja mobilni telefon med vožnjo, 12,2 % teh pa med vožnjo tudi piše oz. pregleduje SMS sporočila ali elektronsko pošto.

Do podobne ugotovitve lahko pridete tudi sami.

Med prehitevanjem po avtocesti opazujte kateri vozniki se vozijo z 80 km/h. Ugotovili boste, da je velika večina ravno takih, ki med vožnjo uporablja mobilni telefon.
Če med vožnjo uporabljate mobilni telefon ta vpliva na:

  • slabši reakcijski čas voznika (50 % slabši kot vožnja v normalnih pogojih),
  • počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo,,
  • daljši zavorni čas,,
  • zmanjšano zaznavanje okolice in prometa,
  • večje tveganje pri odločitvah, kot je npr. zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo.

V času akcije, to je od 13. do 26. januarja 2014, bo Policija in redarska služba izvajala poostren nadzor mi pa vas prosimo da rešite spletno anketo o uporabi mobilnega telefona med vožnjo.

In kaj pravi Zakon o pravilih cestnega prometa ?

Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).

Če voznik tega ne upošteva se ga lahko kaznuje z globo 120 eurov , kar pa je še vedno malo, glede na to da vas lahko telefon stane vašega življenja.

Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala: