Vedno več ljudi si lajša stres z nedovoljenimi substanacimi (drogami). Spodnji video posnetek prikazuje kako droge vplivajo na voznika, njegovo dojemanje vožnje in psiho stanje.

In katere so te droge, ki povzročajo nezanesljivo vožnjo ali pa nenavadno obnašanje in ravnanje voznika ?

To so: heroin, hašiš, lsd, kokain, alkohol, valium, ectasy, lepila, absint ter mešanica vseh skupaj.

Kaj o tem pravi Zakon o pravilih cestnega prometa ?

V 23. členu z (Zaseg vozila) Zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da policist vozniku zaseže motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek.

V 24. členu (Pridržanje) Zakona o pravilih cestnega prometa navaja, da policist pridrži voznika, pri katerem je bila s preizkusom z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali na podlagi predpisanega postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ugotovljena prisotnost teh snovi v organizmu in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu.

V 106. členu (prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi) navaja, da voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.

Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek voznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 106. člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Policist lahko prepozna katero drogo je voznik vzel

Pri uživalcu lepil in topil se zaznajo poškodbe in rdečica kože ob nosu in ustih. Prisotni so trebušni krči, nekoordinirano gibanje, agresivno obnašanje in vnete oči.

Pri uživalcu marihuane in hašiša je prisotno pomanjkanje koordinacije gibanja, daljši reakcijski čas, rdeče oči, razširjene zenice, povečan srčni utrip, smejanje brez vzroka, strah, zaskrbljenost ter iluzije.

Pri uživalcu heroina je prisotna evforija, zaspanost, naveličanost, zmanjšane zenice, podhranjenost, gnojne tvorbe na telesu in sveže oz. zabrazgotinjene vbodne rane.

Pri uživalcu ecstasy-ja in drugih močnih emfataminov je prisotna hiperaktivnost, močnejše zaznavanje barv, povečano poželenje in empatija ter pretirano pitje različni nealkoholnih tekočin.

Pri uživalcu lsd-ja pride do spremembe vidnih in slušnih zaznavanj, halucinacij, paranoičnih iluzij, širokih zenice, drhtenja udov, strahu in zaskrbljenosti.

Pri uživalcu kokaina je možno zaznati olajšanje, razburjenje, evforijo, povečan srčni utrip in krvni pritisk, povečane zenice, sopihanje, kratke vdihe skozi nos, halucinacije, paranoičnost, vznemirjenost in krče.

Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala: