Novi Zakon o pravilih cestnega prometa predvideva globo zaradi prehitre vožnje tudi do več sto evrov. Iz tega razloga je nujno potrebno, da razlikujemo prometno signalizacijo, ki določa hitrosti. Ali poznate pomen zgoraj prikazanih prometnih znakov, razlike med njimi ter do kje veljajo. Če boste nevede ali pa zavestno spregledali to prometno signalizacijo, lahko izgubite vozniško dovoljenje, lahko pa vam policist tudi zaseže vaše vozilo. Izognite Se Kazni Za Prehitro Vožnjo in nadaljujte z branjem tega prispevka

Prometni znak II-30 (omejitev hitrosti) označuje cesto ali njen del, na katerem vozila ne smejo voziti z večjo hitrostjo (v km/uro) od hitrosti, ki je označena na znaku. Prometni znak velja do prvega križišča, do nove omejitev ali do preklica.

Prometni znak II-38 (najmanjša dovoljena hitrost) označuje cesto ali njen del, na katerem morajo vozila v normalnih okoliščinah voziti najmanj s hitrostjo (v km/uro), ki je označena na znaku. Ta prometni znak velja do preklica, do križišča ali do znaka II-30.

Prometni znak III-29 (območje omejene hitrosti) določa mesto v naselju, od koder se začenja območje, v katerem je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 km/h. Ta prometni znak ne velja do prvega križišča, temveč do preklica.

Prometni znak III-70 (priporočena hitrost) označuje mesto mesto na cesti, od koder se priporoča določena hitrost, označena na znaku. Ta velja do preklica.

Iz zgoraj omenjenega torej lahko razberemo, da je veljavnost prometnih znakov odvisna od skupine v katero spadajo, torej bodisi, da spadajo med znake za izrecne odredbe ali znake za obvestila.

 

Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala