Kako doseči izbris kazenskih točk

Enostavni načini za izbris kazenskih točk

Domov/Novice, Vozniška dovoljenja/Kako doseči izbris kazenskih točk

Izbris kazenskih točk, kaj je to in kako mi to pripomore, da lahko obdržim vozniško dovoljenje. Ali je res možno, da se mi kazenske točke same od sebe izbrišejo ?Ali lahko sam kaj naredim, da se mi kazenske točke hitreje izbrišejo in koliko kazenskih točk lahko imam, predno mi odvzamejo vozniško dovoljenje, Kje lahko vidim, koliko kazenskih točk imam in ali bom moral ponovno opravljati vozniški izpit. Kar nekaj vprašanj na to temo je prišlo zastavljenih s strani naših uporabnikov, zato smo se odločili, da vam na čimbolj enostaven način ponudimo odgovor.

 

Kje se beležijo kazenske točke?

 Pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, se vodi skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Novi Zakon o voznikih uvaja možnost izbrisa kazenskih točk vsake dve leti. Te lahko zbrišete tako, da se kot imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeležite programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa. Zakon o Voznikih predvideva sledeče:

Program dodatnega usposabljanja za izbris kazenskih točk

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Izbris Kazenskih Točk in Program Dodatnega Usposabljanja

Izbris Kazenskih Točk in Program Dodatnega Usposabljanja

Zdravstveni pregled s svetovanjem za izbris kazenskih točk

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja lahko udeleži pri osebnem zdravniku enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola:

 • Voznik, ki v organizmu oz. telesu ne sme imeti alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik,…): če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu oz. telesu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
 • Drug voznik: če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik potrdilo o udeležbi na svetovanju, ki velja tri mesece, sam predloži organu, ki je pristojen za vodenje evidence kazenskih točk. Ta mu potem iz evidence izbriše kazenske točke.
Zdravstvenega pregleda s svetovanjem za izbris kazenskih točk se ne more udeležiti voznik, ki je presegel zgoraj omenjene mejne vrednosti.

Izbris kazenskih točk in zdravstveni pregled s svetovanjem

Izbris kazenskih točk in zdravstveni pregled s svetovanjem

Rehabilitacijski program za izbris kazenskih točk

Ustreznega rehabilitacijskega programa , ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Izbris kazenskih točk in regabilitacijski program

Izbris kazenskih točk in rehabilitacijski program

Voznik potrdilo s katerim dokazuje uspešno zaključen program, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke. Omejitev je le-ta, da se vozniku štiri kazenske točke lahko izbrišejo le enkrat v dveh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ali je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.

14 komentarjev

 1. Bruno M. 6. 6. 2016 at 8:34 - Odgovori

  Spoštovani!

  Prekoračil sem hitrost v naselju in prejel 3 kazenske točke, Sicer vozim že 40 let in sem previden voznik, vendar zgodilo se je. Ali se lahko udeležim varne vožnje in uveljavljam izbris kazenskih točk, ker me vznemirjajp, še posebej ker sem sicer vzoren voznik. Hvala za odgovor in lep dan.

  • Mirko Turk
   Mirko Turk 6. 6. 2016 at 13:38 - Odgovori

   Pozdravljeni,

   Zakon o voznikih v svojem 44, členu, ki govori o udeležbi v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, v tretji točki tega člena navaja sledeče:

   Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

 2. David 30. 8. 2016 at 10:06 - Odgovori

  Pozdravljeni!V slabem mesecu sem nabral 14 kazenskih točk!Enkrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola 0.39 mg/kg,dobil 8 kazenskih tock,dvakrat pa nehote prekoračil hitrost,zaradi nezbranosti,ter dvakrat prejel po 3 kazenske točke!Kako lahko grem zdaj izbijat kazenske tocke?Hvala

  • Mirko Turk
   Mirko Turk 1. 11. 2016 at 16:12 - Odgovori

   Lahko, rešitev je navedena zgoraj. Srečno.

 3. Dejan 21. 3. 2017 at 20:16 - Odgovori

  V mesecu dni sem prejel 3 točke zaradi prekoračitve hitrosti in 16 točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0.4). Ker pa nujno potrebujem avto zaradi službe in zaradi otroka,ker sem oče samohranilec,me zanima kakšen je nadaljnji postopek, oziroma zbijanje teh točk. Lp.

 4. jože 24. 3. 2017 at 12:57 - Odgovori

  lep pozdrav napihal sem o,52 ,dobil sem 16 točk in 900 E,kazni zanima me kako bi zbrisal 4 točke l p jože

 5. b92 7. 4. 2017 at 11:56 - Odgovori

  v mesecu decembru sem v enem dnevu prejela 5 kazenskih toč, zaradi prekoračitve hitrosti v naselju (ponoči). a se točke ne izbrišejo več same in avtomatsko po 2 letih? se pravi morem opraviti dodatno usposabljanje? ok kaj pa ko sem kot mlada voznica opravila tečaj varne vožnje, da si mi sploh podalšali vozniško dovoljenje. to je bilo 5 let nazaj. s tem tečajem si ne morem nič pomagat? mi ga ne upoštevajo?

  • Mirko Turk
   Mirko Turk 12. 4. 2017 at 9:32 - Odgovori

   Pozdravljeni, Zakon o voznikih v svojem 50. členu pravi sledeče:

   (3) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih izbrišejo iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk štiri kazenske točke.

   (4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka lahko izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

   Zakon dodatno usposabljanje voznikov začetnikov definira drugače kot pa udeležbo v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

 6. Gorazd 17. 5. 2017 at 20:58 - Odgovori

  Že kar nekaj časa nazaj so mi odvzeli vozniško dovoljenje. Odvzeli so mi ga zaradi alkohola 8 točk in pa ker sem dvakrat prekoračil hitrost v območju 30 km/h.
  Vse skupaj je naneslo preko 16 točk. Ali lahko pridobim nazaj vozniško dovoljenje brez ponovnega opravljanja vozniškega izpita.
  Lep pozdrav

  • Mirko Turk
   Mirko Turk 18. 5. 2017 at 7:53 - Odgovori

   Pozdravljeni, Zakon o prekrških v svojem 22. členu navaja sledeče:

   (1) Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v višini od ene do 18 točk v določenem številu za prekršek zoper varnost cestnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica.
   (2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje.
   (3) Če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dopusten, če pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o prekršku, s katero so bile izrečene kazenske točke v cestnem prometu, zaradi katerih je storilec dosegel število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za izrek sankcije se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zastaranju izvršitve sankcije.
   (4) Z zakonom je lahko določeno, da se posameznim vrstam voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri večjem ali manjšem številu kazenskih točk v cestnem prometu.
   (5) Z zakonom se lahko določi, da se posameznim vrstam voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za posamezne kategorije motornih vozil, za katere so imeli vozniško dovoljenje v času storitve prekrška, s katerim je bilo doseženo predpisano število kazenskih točk in pri katerem se izreče prenehanje veljavnosti posamezne kategorije vozniškega dovoljenja.
   (6) Ne glede na prejšnji odstavek se imetniku vozniškega dovoljenja izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel vozniško dovoljenje, če je storil prekršek, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk in mu je bila za ta prekršek pravnomočno izrečena stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu.
   (7) (prenehal veljati)
   (8) Vozniku, ki je imetnik tujega vozniškega dovoljenja, sodišče namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije za dobo enega leta. Za izrek prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena.
   (9) Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se lahko odloži pod pogoji in po postopku, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja pogoje opravljanja zdravstvenih pregledov ter dodatnih usposabljanj voznikov (v nadaljnjem besedilu: zakon o voznikih).
   (10) Obvestilo o možnosti, pogojih in postopku izbrisa kazenskih točk na podlagi opravljenih zdravstvenih pregledov in udeležbe v programih dodatnega usposabljanja za varno vožnjo po določbah zakona o voznikih, je sestavni del pravnega pouka v vsaki odločbi, s katero se izrečejo kazenske točke v cestnem prometu.

 7. Mario H 3. 12. 2017 at 16:42 - Odgovori

  Pozdravljeni ,napihal sem 0,52,ali se mora pri postopku upoštevati tudi toleranca ( kot naprimer pri izmerjenji pekoračitvi hitrosti) ?

  • vozniski-izpit.com 5. 5. 2018 at 15:40 - Odgovori

   Pozdravljeni, v tem primer ni tolerance, vendar če ne verjamete temu rezultatu, lahko zahtevate tudi odvzem krvi.

Pusti sporočilo