• Avtor
  Prispevki
 • AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  Ta forum lahko uporabite za debate, razmišljanja ter postavljanje vprašanj o:

   Znaki ki jih dajejo policisti,
   triopan znaki,
   vozila s prednostjo in vozila za spremstvo,
   svetlobni prometni znaki,
   znaki za nevarnost,
   znaki za izrecne odredbe,
   znaki za obvestila,
   dopolnilne table in drugi znaki,
   označbe na vozišču ter
   uporaba rumene luči.
  AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 283

  Pozdravljeni, mene pa zanima kateri se izjeme znakov za nevarnost. Vem, da znaki za nevarnost običajno stojijo od 150m-250m, slišal pa sem za nekatere izjeme, ki stojijo tudi na 0 metrov. Res ne bi rad padel na izpitu iz cpp. hvala za odgovor

  AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  izjemi znakov za nevarnost sta:

  znak “dvosmerni promet”, ki stoji na 0 metrih in
  znak “andrejev križ”, ki se običajno postavlja od 3m-10 metro, vendar pravilom stoji 5 metrov stran od železniške proge.

  AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 283

  kaj pa delo na cesti?na kakšni razdalji se postavlja ta znak? :oops:

  AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 283

  P R A V I L N I K
  o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah omenja sledeče:

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200046&stevilka=2131

  98 člen:

  1 ) znak I-19 (delo na cesti) mora biti tudi neposredno pred mestom, na katerem potekajo dela, poleg njega pa je treba postaviti tudi tablo čelne zapore, ki mora imeti ponoči in pri zmanjšani vidljivosti predpisan svetlobni znak. Pri kratkotrajnih (dnevnih) vzdrževalnih delih in za označitev začasnih ovir je lahko znak I-19 uporabljen na znaku VI-1 (pomična zaporna tabla z utripajočimi lučmi in prometnimi znaki);

Odgovori na: Znaki in označbe
Vaši podatki: