Opis animacije

Voznik ne sme naglo zavirati brez utemeljenega razloga. Če nameravamo bistveno zmanjšati hitrost vožnje, moramo na to opozoriti voznika, ki vozi za nami. To storimo tako, da večkrat zaporedoma z rahlim pritiskom na stopalko delovne zavore prižgemo zavorne luči.
Reakcijski čas je čas od opaženja ovire do reagiranja. Pri povprečnem vozniku je ta čas 1 sekunda. Reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko začne zavirati, torej pot, ki jo prevozi v reakcijskem času. Če predvidevamo, da vozilo pred nami zavira z enakim pojemkom kot naše vozilo, je minimalna varnostna razdalja enaka reakcijski poti
Zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja do popolne ustavitve.
Pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna pot.