Na pobudo Agencije za varnost v prometu so se 27. oktobra na ustanovnem forumu sestali predstavniki različnih interesnih skupin, ki takšno obliko delovanja vidijo kot priložnost za analiziranje obstoječega stanja na področju usposabljanja in oblikovanje strokovnih predlogov rešitev, ki bodo vodilo za spremembe zakonodaje, ki bi v bodoče lahko vodile k boljši usposobljenosti voznikov.

Forum s tem sedaj odpira vrata strokovni javnosti: pedagogom, strokovnjakom iz področja medicine, psihologije, torej vsem ki lahko prispevajo k boljšemu usposabljanju in usposobljenosti voznikov.

Prisotni na ustanovnem sestanku so se dogovorili za način dela in določili prioritete za obravnavo tem na naslednjih sestankih foruma:

  1. Nadzor
  2. Model usposabljanja v šolah vožnje in model preverjanja znanja na izpitih
  3. Usposabljanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov ter njihov status
  4. Usposabljanje članov izpitnih komisij ter njihov status
  5. Informiranje strokovne in širše javnosti