Vozniški izpit Forumi Vozniški Izpit Izpit za avto Vozniški izpit za tujce

 • Avtor
  Prispevki
 • AvatarPetra
  Gost
  Post count: 452

  Pozdravljeni
  Imam eno vprasanje glede izpita za avto in upam da mi lahko pomagate.
  Jaz zivim v Angliji, ampak bi rada naredila izpit za avto v Sloveniji.
  Iz Slovenije sem zacasno odjavljena. Ali lahko delam izpit za avto v Sloveniji ceprav sem rezident v Angliji?
  Za informacije se vam lepo zahvaljujem.

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Post count: 369

  Zakon o voznikih v svojem 66. členu navaja sledeče:

  (1) Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

  AvatarAleksandar
  Gost
  Post count: 452

  Pozdravljeni
  Imam eno vprasanje glede ispita za avto in upam da mi lahko pomagate.
  Jaz sam iz Srbije in bi naredio izpit za avto, v Sloveniji sam vec kot dva leta, pa me interesira ali jaz i dalje lahko še naprej naredim samo praktični del ispita ali pak moram vse od začetka opraviti (teoriu in prakticni deo)? Lp.

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Post count: 369

  Pozdravljeni
  Imam eno vprasanje glede ispita za avto in upam da mi lahko pomagate.
  Jaz sam iz Srbije in bi naredio izpit za avto, v Sloveniji sam vec kot dva leta, pa me interesira ali jaz i dalje lahko še naprej naredim samo praktični del ispita ali pak moram vse od začetka opraviti (teoriu in prakticni deo)? Lp.

  Pozdravljeni,

  vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predloži dokaze, da v Republiki Sloveniji študira že vsaj šest mesecev.

  Če izpolnjujete zgoraj navedeni pogoj in imate veljavno vozniško dovoljenje (Srbija) ter opravite praktični del vozniškega izpita, boste lahko zamenjali vaše vozniško dovoljenje za slovensko.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

  AvatarBlaž
  Gost
  Post count: 452

  Pozdravljeni,

  Moja partnerka je iz filipinov, tam ima opravljen vozniški izpit, ima stalno prebivališče v sloveniji že 6 let, zanima me kakšen je postopek da pridobi seveda tudi slovenskega, saj imava namen tukaj živeti tudi v nadaljnje!

  hvala in lepo pozdravljeni

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Post count: 369

  Pozdravljeni,

  Moja partnerka je iz filipinov, tam ima opravljen vozniški izpit, ima stalno prebivališče v sloveniji že 6 let, zanima me kakšen je postopek da pridobi seveda tudi slovenskega, saj imava namen tukaj živeti tudi v nadaljnje!

  hvala in lepo pozdravljeni

  Pozdravljeni,

  Odgovor se skriva v 67. členu Zakona o voznikih in se glasi:

  67. člen

  (zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini)

  (1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahteva zamenjavo tega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje.

  (2) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje. Oseba, ki opravi praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorij BE, C1E, CE, D1E ali DE, se ji v slovensko vozniško dovoljenje vpišejo tudi kategorije B, C1, C, D1 ali D.

  (3) Slovensko vozniško dovoljenje se osebi, ki je že imela veljavno slovensko dovoljenje in je le-to prenehalo veljati po določbah zakona, ki ureja prekrške, ali ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po določbah kazenskega zakonika, izda, če oseba izpolni vse pogoje, določene v drugem odstavku 64. člena tega zakona.

  (4) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometnovarnostnih razmer v posamezni tuji državi.

  (5) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti tudi imetnikom vozniških dovoljenj, izdanih v tujini, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Izjema ne velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za kategorijo A1, A2 in A.

  (6) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

  (7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izjemoma in ob upoštevanju načela vzajemnosti od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav, mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji, ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.

  (8) Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tudi na podlagi sklenjenega sporazuma med državo, ki je izdala vozniško dovoljenje, in Republiko Slovenijo, in sicer ob pogojih, določenih v sporazumu in upoštevanju načela vzajemnosti.

  (9) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral v tej državi najmanj šest mescev.

  (10) Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  (11) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.

  (12) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z določbami tega zakona, se vrne organu tuje države, ki ju je izdal, pri tem pa se navedejo razlogi za vrnitev.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Post count: 369

  Pozdravljeni,

  Moja partnerka je iz filipinov, tam ima opravljen vozniški izpit, ima stalno prebivališče v sloveniji že 6 let, zanima me kakšen je postopek da pridobi seveda tudi slovenskega, saj imava namen tukaj živeti tudi v nadaljnje!

  hvala in lepo pozdravljeni

  Pozdravljeni,

  Odgovor se skriva v 67. členu Zakona o voznikih in se glasi:

  67. člen

  (zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini)

  (1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahteva zamenjavo tega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje.

  (2) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje. Oseba, ki opravi praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorij BE, C1E, CE, D1E ali DE, se ji v slovensko vozniško dovoljenje vpišejo tudi kategorije B, C1, C, D1 ali D.

  (3) Slovensko vozniško dovoljenje se osebi, ki je že imela veljavno slovensko dovoljenje in je le-to prenehalo veljati po določbah zakona, ki ureja prekrške, ali ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po določbah kazenskega zakonika, izda, če oseba izpolni vse pogoje, določene v drugem odstavku 64. člena tega zakona.

  (4) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometnovarnostnih razmer v posamezni tuji državi.

  (5) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti tudi imetnikom vozniških dovoljenj, izdanih v tujini, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Izjema ne velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za kategorijo A1, A2 in A.

  (6) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

  (7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izjemoma in ob upoštevanju načela vzajemnosti od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav, mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji, ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.

  (8) Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tudi na podlagi sklenjenega sporazuma med državo, ki je izdala vozniško dovoljenje, in Republiko Slovenijo, in sicer ob pogojih, določenih v sporazumu in upoštevanju načela vzajemnosti.

  (9) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral v tej državi najmanj šest mescev.

  (10) Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  (11) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.

  (12) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z določbami tega zakona, se vrne organu tuje države, ki ju je izdal, pri tem pa se navedejo razlogi za vrnitev.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

  AvatarMana
  Gost
  Post count: 452

  Zivjo, sem iz Bosne. V Sloveniji sem že od 2016, prve dve leti sem imela študentsko dovoljenje, potem pa en let delovno in zdaj sem dobila dovoljenje za 2 leti( delovno) in me zanima če lahko jaz delam vozniški izpit v Sloveniji?

  Mirko TurkMirko Turk
  Moderator
  Post count: 369

  Zivjo, sem iz Bosne. V Sloveniji sem že od 2016, prve dve leti sem imela študentsko dovoljenje, potem pa en let delovno in zdaj sem dobila dovoljenje za 2 leti( delovno) in me zanima če lahko jaz delam vozniški izpit v Sloveniji?

  Pozdravljeni, Zakon o voznikih med ostalimi pogoji v svojem 59. členu navaja sledeče:

  (2) Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predloži dokaze, da v Republiki Sloveniji študira že vsaj šest mesecev.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

  AvatarNeva
  Gost
  Post count: 452

  Pozdravljeni rada bi povprasala v primeru da tujec drzavljan ZDA nima pri sebi originalnega vozniskega dovoljenja kaj mora v takem primeru opraviti tukaj vozniski izpit se pravi teoreticni del in prakticni del ?Hvala za odgovor

Odgovori na: Vozniški izpit za tujce
Vaši podatki: