Vzorec oz. primer predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Vzorec oz. primer predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

19.95

Prenesite si primer oz. vzorec popolnega predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja!

Tega podate v prekrškovnem postopku, če vam je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi vožnje pod vplivom alkohola (začasni odvzem vozniškega dovoljenja).

Ta predlog vsebuje vse zakonske predpostavke in vam tako omogoči predstavo o tem kako sestaviti predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja.

  • hitro,
  • enostavno
  • brez zapletov.

Opis

Vkolikor so vam policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje zaradi vinjenosti, lahko sodišču predlagate, da vam začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne za čas trajanja postopka o prekršku. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja obravnava Zakon o prekrških  (ZP-1-UPB8), ki v svojem 113 členu določa:

Če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora prekrškovni organ v petih dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja je sestavni del obdolžilnega predloga.

Če pooblaščena uradna oseba na kraju prekrška ugotovi, da so podani pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, storilcu takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje ter mu o tem izda potrdilo, vozniško dovoljenje pa s predlogom za odvzem pošlje sodišču. Če storilec ne izroči vozniškega dovoljenja, mu pooblaščena uradna oseba na kraju samem prepove nadaljnjo vožnjo in to prepoved z navedbo, da vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto, zaznamuje na potrdilu.

V Zakonu o prekrških (ZP-1-UPB8) je določeno, da se lahko obdolžencu vrne začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Takšen predlog pa lahko do pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu obdolženec vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti pa pri sodišču, ki je pristojno za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja morate priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih. V nasprotnem primeru sodišče predlog zavrže.

 

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Vzorec oz. primer predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja