Oseba, ki ima veljavno slovensko vozniško dovoljenje, lahko na lastno zahtevo pridobi tudi mednarodno vozniško dovoljenje, a le pod pogoji, če se ji ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma. če ji ni izrečen varnostni ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali odvzema vozniškega dovoljenja. Mednarodno vozniško dovoljenje lahko dobite na AMZS-ju, ne smete pa ga uporabljati za vožnjo motornih vozil v Republiki Sloveniji.

Vse za vozniški izpit na enem mestu