Pogoji uporabe portala Vozniski-izpit.com

Omejitev odgovornosti…

  • Vse informacije in gradiva na spletni stranih straneh portala vozniski-izpit.com so informativne narave. Ekipa portala Vozniski-izpit.com se bo trudila za čimboljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
    Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani vozniski-izpit.com na lastno odgovornost. Ekipa portala Vozniski-izpit.com, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali še sodeluje pri ustvarjanju in izdelavi spletnih strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ekipa portala Vozniski-izpit.com tudi ni odgovorna za kakršnekoli poškodbe računalniške in programske opreme, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe, vključno tiste, ki jihpovzročijo virusi.

Omejitev uporabe informacij in gradiv…

  • Informacije, predstavitve in gradiva, ki so prikazana na straneh vozniski-izpit.com, lahko uporabljate za vašo osebno domačo uporabo. Dovoljeno je shranjevanje in tiskanje informacij, predstavitev in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv objavljenih na vozniski-izpit.com ali njihovo razpošiljanje brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.Ekipa Vozniski-izpit.com ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z vozniski-izpit.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Ekipe Vozniski-izpit.com za vse primere izključena.
Varstvo podtakov…
  • Ekipa portala Vozniski-izpit.com na strežniku samodejno zbira podatke o vaši uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani ste največkrat obiskali, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki so anonimni. Ekipa Vozniski-izpit.com podatke uporablja za statistične namene za lastne potrebe.

    Ti pogoji uporabe se spreminjajo. Vse spremembe vas zavezujejo, zato priporočamo, da jih spremljate. Z uporabo strani vozniski-izpit.com ste izrazili, da ste seznanjeni s pogoji uporabe in da se z njimi strinjate. V primeru, da se ne strinjate z njimi, vas prosimo, da strani ne uporabljate več.


Vse za vozniški izpit na enem mestu