Kandidati za voznike morajo na teoretičnem in praktičnem delu vozniškega izpita predložiti tudi potrdilo o negativnem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur, ter uporabljati obrazno masko tipa FFP2«.

Zgoraj navedeno je  v skladu z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Ob pristopu na teoretični ali praktični del vozniškega izpita morajo kandidati imeti s seboj:

  • potrdilo o negativnem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur,

  • obrazno masko tipa FFP2,

  • evidenčni karton vožnje, s katerim dokažejo, da so v šoli vožnje zaključili predpisan praktični del usposabljanja,

  • veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil tiste kategorije za katero opravljajo vozniški izpit,
  • veljaven uradni identifikacijskim dokumentom, opremljenim s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, oziroma veljavno tujo potno listino.