To niso uradne strani AVP-ja, izpitnih komisij oz. izpitnih centrov.

Priglasitev k teoretičnemu delu vozniškega izpita

V skladu z Zakonom o upravnih taksah – UPB5 ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) na upravnih enotah zaračunavajo sledeče storitve:

S takso prvičS takso drugič
Stroški izpita za kategorije A, B, C, D, CE, F, G, AM42,10 EUR28,50 EUR

Priglasitev k praktičnemu delu vozniškega izpita

Vrsta kategorijeS takso prvičS takso drugič
kategorija AM, A1, B1, B, F37,50 EUR37,50 EUR
kategorija A2, A, BE, C1, C, C1E, CE46,50 EUR46,50 EUR
kategorije D1, D, D1E, DE89,50 EUR89,50 EUR
koda 9651,10 EUR37,50 EUR
samo praktični del A2 oz. A60,10 EUR46,10 EUR

Zamenjava vozniškega dovoljenja

Vrsta kategorijeS takso prvičS takso drugič
Kategorija B51,10 EUR37,10 EUR
Kategorije C in CE60,10 EUR46,50 EUR
Kategorije D103,50 EUR98,50 EUR

Preostali cenik storitev

Cena*
Izdaja potrdila iz uradnih evidenc3,00 EUR
Izdaja vozniškega dovoljenja21,37 EUR
Podaljšanje vozniškega dovoljenja z novim dovoljenjem15,07 EUR
Podaljšanje vozniškega dovoljenja – voznik začetnik7,77 EUR
Vpis spremljevalca v evidenčni karton22,60 EUR

Ste našli napako ? Z veseljem jo bomo odpravili. Prosimo, sporočite nam jo.


Vse za vozniški izpit na enem mestu