Priglasitev k teoretičnemu delu vozniškega izpita

V skladu z Zakonom o upravnih taksah – UPB5 ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) na upravnih enotah zaračunavajo sledeče storitve:

S takso prvič S takso drugič
Stroški izpita za kategorije A, B, C, D, CE, F, G, AM 42,10 EUR 28,50 EUR

Priglasitev k praktičnemu delu vozniškega izpita

Vrsta kategorije S takso prvič S takso drugič
kategorija AM, A1, B1, B, F 37,50 EUR 37,50 EUR
kategorija A2, A, BE, C1, C, C1E, CE 46,50 EUR 46,50 EUR
kategorije D1, D, D1E, DE 89,50 EUR 89,50 EUR
koda 96 51,10 EUR 37,50 EUR
samo praktični del A2 oz. A 60,10 EUR 46,10 EUR

Zamenjava vozniškega dovoljenja

Vrsta kategorije S takso prvič S takso drugič
Kategorija B 51,10 EUR 37,10 EUR
Kategorije C in CE 60,10 EUR 46,50 EUR
Kategorije D 103,50 EUR 98,50 EUR

Preostali cenik storitev

Cena*
Izdaja potrdila iz uradnih evidenc 3,00 EUR
Izdaja vozniškega dovoljenja 25,44 EUR
Podaljšanje vozniškega dovoljenja z novim dovoljenjem 19,14 EUR
Podaljšanje vozniškega dovoljenja – voznik začetnik 11,84 EUR
Vpis spremljevalca v evidenčni karton 22,60 EUR

Ste našli napako ? Z veseljem jo bomo odpravili. Prosimo, sporočite nam jo.

Vse za vozniški izpit na enem mestu