Primerno za spremljevalca po programu vožnje s spremljevalcem
Pritrjevanje: z vakuumskim sklopom na vetrobransko steklo
Uporaba: univerzalna za vse tipe motornih vozil
Dimenzije stekla: cca. 200 x 60 x 6 mm
Homologacija: Ne

Spremljevalec voznika oziroma spremljevalka voznika je oseba, ki je kot spremljevalec vpisana v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje ter ima pravico spremljati kandidata za voznika, ki vozi v cestnem prometu in še ni opravil praktičnega dela vozniškega izpita.

Poskrbite za varnost vas, sopotnikov in osebe, ki opravlja program vožnje s spremljevalcem ter ostalih udeležencev v prometu. Spremljajte promet za vozilom!

Pri spremljanju je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.