Pripravili smo vam pomembne povezave s katerim boste lažje opravili vozniški izpit. Oglejte si Pravilnik o prometni signalizaciji, Pravilnik o šolah vožnje, Pravilnik o vozniškem izpitu ter Program in kriterije ocenjevanja na vozniškem izpitu. To gradivo je namenjeno šolam vožnje ter kandidatom, ki se pripravljajo na teoretični ali praktični del vozniškega izpita.

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

V tem pravilniku so predpisani prometni znaki, njihov pomen in postavitve, talne označbe in druga signalizacija.

Ta pravilnik predpisuje torej vrsto, pomen, obliko, barvo, velikost in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah.

Prometni znaki za nevarnost se postavljajo izven naselja praviloma od 150m-250m stran od kraja nevarnosti. Razen nekaterih izjem kot je prometni znak delo na cesti, Andrejev križ in dvosmerni promet.

Znake za izrecne odredbe delimo na znake za prepovedi oziroma omejitve ter znake za obveznost. Prometni znaki za izrecne odredbe se postavljajo na 0m, torej pričnejo veljati takoj, razen če dopolnilne table označujejo drugače.

Prometni znaki za obvestila se postavljajo tako, da dajejo udeležencem v cestnem prometu predhodna obvestila o razvrščanju, obvestila o zavijanju, potrdilno obvestilo o smeri vožnje ter da označujejo objekt, prostor, ulico ali dele ceste, na katere se nanašajo.

Celoten Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, njegove sprembembe in dopolnitve, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje

Pravilnik o šolah vožnje
Pravilnik o šolah vožnje natančneje določa:

  • opremljenost in delo šol vožnje,
  • potrebne evidence in dokumente pri delu šol vožnje,
  • način označevanja vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil,
  • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila in način označevanja vozil pri vožnji s spremljevalcem.

Ta pravilnik določa tudi obliko, način in pogoje za vodenje registra šol vožnje.

Celoten Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Novi zakonodaji s področja vozniškega izpita in ostalim novicam o vozniškem izpitu lahko sledite na našem blogu z naslovom Zakoni in Pravilniki.
Vse za vozniški izpit na enem mestu