Vozniški izpit Forumi Vozniški Izpit Izpit za avto Vožnja s spremljevalcem

 • Avtor
  Prispevki
 • AvatarAnonimnež
  Število objav: 281

  Imam 17 let, fant je inštruktor A,B,C in CE kategorije in ima 24 let. Učil me bo voziti prvih 20 ur, Če prav razumem forume ne bo mogel biti spremljevalec (po programu vožnja s spremljevalcem), ker nima 25 let? je to prava razlaga….malo je čudno, ker uči me lahko, pol ko znam pa ne more biti poleg mene.

  AvatarAnonimnež
  Število objav: 73

  Novi Zakon o voznikih(51. člen) navaja:

  Spremljevalec osebe iz prejšnjega odstavka je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

  To pomeni, da vaš učitelj vožnje in fant, ki ni star 27 let ne more biti tudi vaš spremljevalec.

  AvatarAnonimnež
  Število objav: 281

  Vidim, da ste sedaj na vaših straneh napisali tudi kar obsežen komentar na to temo, torej če komu prav pride navajam povezavo: vožnja s spremljevalcem

  AvatarRiza
  Število objav: 0