Vozniški izpit Forumi Vozniški Izpit OCENJEVALCI Izpit za ocenjevalca Morebitna vprašanja in odgovori

 • Avtor
  Prispevki
 • AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  1.Ali sme kandidat opravljati vozniški izpit (VI) za kategorijo C, oz. D, če nima vozniškega dovoljenja (VD) za B kat.?
  Ne sme, kajti ZVCP v 172. členu predpisuje, da mora imeti kandidat za opravljanje VI za C kat. veljavno VD za B. Za opravljanje VI za D kat pa mora imeti VD za B najmanj tri leta ter VD za C kat.

  2. Kako lahko tujec zamenja tuje VD za slovensko VD?
  ZVCP v 152. členu določa, da tujec, ki ima prijavljeno prebivališče v RS, sme s tujim VD v voziti največ eno leto. Državljani članice EU smejo v RS voziti z VD izdanim od članice EU. ZVCP v 153. členu pa določa, da lahko tujec, ki ima prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev v RS, zahteva zamenjavo tujega VD za slovenskega ob upoštevanju splošnih pogojev.

  3. Kdo izdaja zdravstvena spričevala in pod kakšnimi pogoji?
  Minister za zdravje v soglasju MNZ pooblasti zdravstvene organizacije oz. zdravnike zasebnike za izdajo zdravstvenih spričeval ter izda predpise (182. člen ZVCP).

  4. Kdo opravlja zdravstvene preglede in na koliko časa?
  Kandidati za opravljanje VD za vse kategorije morajo opraviti zdravstveni pregled pred začetkom opravljanja praktičnega usposabljanja (razen G kat) (179. člen ZVCP). (opomba: G kat. nima praktičnega dela izpita ampak samo teoretičnega). Zdravstvene preglede opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oz. zasebni zdravniki (180. člen ZVCP). Za kat. F, G in H izda zdravstveno spričevalo osebni zdravnik. Zdravstveno spričevalo velja dve leti (183. člen ZVCP).

  5. Kakšen je program usposabljanja?
  Program usposabljanja za voznika motornih vozil obsega teoretični in praktični del. Teoretični del v obsegu 40 učnih ur obsega pravila CPP …, praktični del pa obsega spoznavanja vozila in osnove tehnike vožnje na poligonu ter učenje vožnje v naselju in izven naselja z redkim in gostim prometom (161. člen ZVCP).

  6. Kaj določa Pravilnik o vozniškem izpitu?
  S tem pravilnikom se natančneje predpisujejo pogoji in način opravljanja VI za voznike MV, delo izpitnih komisij, strokovno izobraževanje članov izpitnih komisij, evidence ki jih vodijo izpitni centri ter program usposabljanja za člane izpitnih komisij. (1. člen PoVI).

  7. Kaj se preverja v posameznih sklopih VI?
  Na VI se ugotavlja, ali kandidat obvlada teoretično znanje po programu in praktično vožnjo MV s potrebno spretnostjo (176. člen ZVCP). Izpitna komisija na prakt