Vozniški izpit Forumi Vozniški Izpit Izpit za avto evidenčni karton vožnje

 • Avtor
  Prispevki
 • AvatarAnonimnež
  Nedejavno
  Število objav: 73

  Veliko vprašanj smo dobil zastavljenih, ki so se nanašala na karton vožnje in na zamenjavo avtošole. Tako sem se odločil, da javno spregovorim o tem.

  V Pravilniku o šolah vožnje, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, (št. 44/11, sedmi odstavek 15 člena) je navedeno, da kandidat prejme evidenčni karton vožnje ob vpisu v šolo vožnje-avtošolo (torej je njegova last vse dokler usposabljanje v šoli vožnje-avtošoli traja).

  Med vožnjo mora imeti kandidat karton vožnje pri sebi. Po končani učni uri pa ga odnese s seboj. Seveda je praksa učiteljev vožnje malo drugačna. Saj se ničkolikokrat zgodi, da kandidati ta karton vožnje pozabijo doma. Zatorej je navada učiteljev vožnje, da ta karton vožnje hranijo kar v vozilu šole vožnje-avtošole napačna.

  V karton vožnje se zapisuje potek kandidatovega usposabljanja (3 stopnje). Na zadnji strani kartona, pa si lahko vsak kandidat (pa tudi učitelj vožnje) prebere poučno vsebino o odnosu med kandidatom in učiteljem vožnje. Na kratko povzemam to vsebino:

  Učitelj vožnje mora imeti profesionalni odnos do vožnje in učenja ter kandidatu omogočati izbiro termina vožnje in prihajati na učne ure točno.

  Na začetku učne ure mora obnoviti zadnjo učno snov ter določiti cilje nove učne ure.

  Ko uro vožnje končate vam mora podati oceno vaše vožnje (to ste naredili dobro, to je slabo…)

  Na vsaki učni uri izpolni karton vožnje in dnevni razvid vožnje ter med vožnjo preverja vaše znanje CPP.

  Njegova pozornost mora biti usmerjena vašemu usposabljanju (torej ne sme telefonariti, brati časopis,…), njegova primarna skrb pa mora biti, da uposabljanje poteka v sproščenem in pozitivnem vzdušju.

  Vsako novo snov vam je dolžan razložiti na preprost in razumljiv način. Ni napačno, če vam kakšno težjo vsebino tudi ilustrira, vsekakor pa vam je na zastavljena vprašanja