Kateremu semaforju ustreza prikazani znak policista?

a) Semaforju pod črko A.
b) Semaforju pod črko B.
c) Semaforju pod črko C.

Odgovor, komentar ali mnenje zapišite spodaj.