Testi CPP za kategorijo F vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo traktorja.  Da uspešno opravite republiške pole CPP za traktor morate imeti najmanj 90% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več možnimi pravilnimi odgovori.

Spodnje teste cpp za kategorijo F so omogočile šole vožnje članice portala Vozniski-izpit.com. Prijavite se na enega izmed njihovih Razpisanih Tečajev CPP in omočili Vam bodo polni dostop.

Kupite Dostop
Na prezrite! V sodelovanju s TestiCPP.si vam nudimo dostop do baze več kot 1400 vprašanj za vse kategorije, s katerimi boste brez težav rešili republiške teste CPP.
Kupite Dostop

Kot pomoč pri študiranju CPP za traktor si lahko preberete tudi strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da republiške testne pole cpp za kategorijo F opravite v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku cestno prometni predpisi.Uporabite pa lahko tudi Podporo na Forumu o vozniškem izpitu .


Vse za vozniški izpit na enem mestu