esti CPP za kategorijo D in D1 vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo vozil za prevoz oseb, to je avtobusov.  Da uspešno opravite republiške pole CPP za avtobus morate imeti najmanj 88% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več možnimi pravilnimi odgovori.

SPODAJ IMATE NA VOLJO BREZPLAČNO VEČ KOT 50 CPP VPRAŠANJ ZA KATEGORIJE D in D1.V sodelovanju s TestiCPP.si vam nudimo dostop do baze več kot 1400 vprašanj za vse kategorije, s katerimi boste brez težav rešili republiške teste CPP za avtobus.

Kot pomoč pri učenju CPP za avtobus si lahko preberete tudi strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da republiške testne pole cpp za kategorijo D opravite v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku cestno prometni predpisi.Uporabite pa lahko tudi Podporo na Forumu o vozniškem izpitu.

Vse za vozniški izpit na enem mestu