Testi CPP za kategorijo C in CE vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo tovornih vozil.Da uspešno opravite republiške pole CPP za tovorno vozilo morate imeti najmanj 88% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več možnimi pravilnimi odgovori.

SPODAJ IMATE NA VOLJO BREZPLAČNO VEČ KOT 50 CPP VPRAŠANJ ZA KATEGORIJE C in CE.V sodelovanju s TestiCPP.si vam nudimo dostop do baze več kot 1400 vprašanj za vse kategorije, s katerimi boste brez težav rešili republiške teste CPP za tovornjak in tovornjak s prikolico.

Kot pomoč pri učenju CPP za tovorno vozilo in tovorno vozilo s priklopnikom si lahko preberete tudi strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da republiške testne pole cpp za kategorijo C in katetegorijo CE opravite v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku cestno prometni predpisi.Uporabite pa lahko tudi Podporo na Forumu o vozniškem izpitu .

Vse za vozniški izpit na enem mestu