Za popolno delovanje online testov CPP za kategorijo AM potrebujete brezplačen program ADOBE FLASH PLAYER

Testi CPP za kategorijo AM vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo skuterjev, avtomatikov in ostalih koles z motorjem. Da uspešno opravite republiške pole CPP za kolo z motorjem morate imeti najmanj 90% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več pravilnimi odgovori.