Testi CPP za kategorijo AM vsebujejo, poleg splošnih vprašanj o cestno prometnih predpisih, tudi specifike, ki se nanašajo na vožnjo skuterjev, avtomatikov in ostalih koles z motorjem. Da uspešno opravite republiške pole CPP za kolo z motorjem morate imeti najmanj 88% pravilno rešenih vprašanj. Če imate napačno rešeni vprašanji točkovani s po 5 točkami (npr. 2 križišči), testa ne opravite.  Pri reševanju bodite pozorni na vprašanja z več pravilnimi odgovori.

SPODAJ IMATE NA VOLJO BREZPLAČNO VEČ KOT 20 CPP VPRAŠANJ ZA KATEGORIJO AM. V sodelovanju s TestiCPP.si vam nudimo dostop do baze več kot 1400 vprašanj za vse kategorije, s katerimi boste brez težav rešili republiške teste CPP za kolo z motorjem.

Kot pomoč pri študiranju CPP za kolo z motorjem si lahko preberete tudi strokovne nasvete za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Želimo vam, da republiške testne pole cpp za kategorijo AM opravite v prvem poizkusu. Svoja mnenja, izkušnje in vprašanja lahko zabeležite na našem Forumu o vozniškem izpitu v razdelku cestno prometni predpisi.Uporabite pa lahko tudi Podporo na Forumu o vozniškem izpitu

Vse za vozniški izpit na enem mestu