Pripravili smo vam animacije s celotnega področja cestno prometnih predpisov. Ogledate si lahko vožnjo skozi križišča enakovrednih cest, križišča s potekom prednostne ceste, semaforizirana križišča, križišča na katerih promet ureja policist ter križišča s krožnim prometom. Ogledate si lahko tudi sledeče 3d animacije: prehitevanje, vožnja mimo, prometna nesreča, bočna razdalja, enosmerna ulica, mrtvi kot, obračanje, vozila na nujni vožnji, parkiranje pešci, predvidevanje, prevoz tovora, sistem zadrge. Spodaj si lahko ogledate le nekaj od njih. Vse ostale so na voljo bodočim voznikom v online predavanju cestno prometnih predpisov .

2015-05-25T07:29:36+02:00

Križišče S Prednostno Cesto

Voznik, ki se približuje križišču, mora voziti posebno previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa, ki imajo na križišču prednost. Znak “križišče s prednostno cesto”, ki označuje križišče, kjer mora dati voznik prednost vsem vozilom, ki vozijo po prednostni cesti.

2015-03-30T10:14:14+02:00

Prometna Nesreča

Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda. Prometne nesreče se glede na posledice delijo na štiri kategorije: [...]

2015-03-30T10:15:33+02:00

Krožno Križišče

Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje ali mu je zaradi lastnosti [...]

2015-03-30T10:37:10+02:00

Zaviranje V SIli

Voznik ne sme naglo zavirati brez utemeljenega razloga. Če nameravamo bistveno zmanjšati hitrost vožnje, moramo na to opozoriti voznika, ki vozi za nami. To storimo tako, da večkrat zaporedoma z rahlim pritiskom na stopalko delovne zavore prižgemo zavorne luči. Reakcijski čas je čas od opaženja ovire do reagiranja. Pri povprečnem vozniku je ta čas 1 [...]

2014-08-07T14:36:44+02:00

Semaforizirano Križišče

Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po barvah luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen: rdeča luč – prepovedana vožnja vozil oziroma hoja pešcev; rumena luč – prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja; zelena luč – prost prehod in [...]

2016-11-20T08:34:45+01:00

Križišče enakovrednih cest

V teh primerih se v križišču vozniki ravnajo po pravilu srečanja in desnem pravilu. Zakon o pravilih cestnega prometa pravi sledeče: »pravilo srečanja« ureja prednostna razmerja med dvema voziloma v prometu in velja, če se njune poti križajo, če sta na istem prednostnem nivoju, in če si pripeljeta iz nasprotnih smeri; »desno pravilo« ureja prednostna [...]

Vse za vozniški izpit na enem mestu